Search

Svenska mediers medvetna desinformation om Israel

Av John Lindén Det händer att svenska medier publicerar ”nyheter” med desinformation om Israel med start redan i huvudtiteln. Varför denna desperation att förvränga eller förfalska fakta via huvudtitlar för att långt in i själva brödtexten– som långt färre läser – se att huvudtiteln inte alls stämmer överens med resten av innehållet? Detta påminner om […]