Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Religion

Israels självständighetsdeklaration från 14 maj 1948 garanterar religiös frihet för alla. Varje religiöst samfund får fritt utöva sin religion, vårda sina helgedomar, hedra sina helgdagar och sköta sina religiösa domstolar, när det till exempel gäller äktenskap och skilsmässa.

De tre största religionerna judendomen, islam och kristendomen har sina olika byggnader för tillbedjan; synagogor, moskéer och kyrkor. De 104 000 israeliska drusernas religion är sluten för utomstående och har inga formella ritualer. Världscentret för Baha´i ligger i Haifa.

Man kan utan överdrift kalla Israel för “De tre religionernas land”.

Mer än dubbelt så många judar vill göra Aliyah

Under fjärde kvartalet 2023 ökade ansökningar från judar att invandra till Israel med 142 % jämfört med 2022. Hälften av invandrarna drivs av sionism, medan 6 % anger antisemitism som sitt skäl.

Två ikoner befäster de judisk-kristna relationerna

Teologen Göran Larsson har en unik kunskap om den judiska historien och de judisk-kristna sammansvetsade relationerna. Att han under många år ledde Svenska teologiska institutet i Jerusalem och är den enda icke-juden som fått delta i tändandet av de tolv ljusen på Mount Herzel på Självständighetsdagen, ger honom en modern ikonstatus för den självklara judisk-kristna kopplingen.

MIFF undervisar i gymnasieskolor

Sedan ett par år berättar MIFF om Israel och judendomen på gymnasieskolor för ungdomar. Samtalen och frågorna är både viktiga och roliga.

Upplopp på Tempelberget

Palestinier drabbar samman med israeliska säkerhetsstyrkor vid Al Aqsa-moskén i Jerusalems gamla stad på fredagen, sedan tusentals brutit mot säkerhetsbestämmelserna, ett hundratal kastat sten mot bedjande judar vid Västra muren och skjutit fyrverkeripjäser mot polisen.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.