Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Politik

Knesset

Israels lagstiftande församling med 120 folkvalda ledamöter ligger sedan 1966 på Ben Gurionberget i landets huvudstad Jerusalem.

Parlamentet stiftar lagar och övervakar regeringen. Sedan det första Knesset 1949 har inget enskilt parti fått egen majoritet. Därför har samarbete skett mellan partierna. Det arabiska partiet är för närvarande tredje största partiet.

Rättsväsendet är självständigt gentemot den verkställande och lagstiftande makten.

Kvinnorna har en ganska stark ställning i samhället, men varierar beroende på kulturell bakgrund. Reglerna för äktenskap och skilsmässa står dock fortfarande under religiösa lagar. Utbildningsnivån för kvinnor är hög och 48% av domarna är kvinnor. I Knesset är dock bara 22% kvinnor.

Religionsfriheten är fastslagen i Israels självständighetsförklaring 1948. Detta innebär bl a att alla de tre stora religionerna kan besöka sina heliga platser i Jerusalem. Judarna var dock utestängda från Västra Muren när Jordanien annekterade staden 1948–1967. 

Homo-, bi-, trans- och queerpersoner har starka rättigheter och samhällets öppenhet för de sexuella minoriteterna är generellt hög.

Ett land med människor från en så stor del av världen har skapat en hög tolerans för olikheter. Yttrande-, press- och informationsfrihet är lagstadgad. Diskussioner och argumentering är en av judendomens starka karaktäristika genom årtusenden, vilket visar sig i den öppna debatten.

Netanyahu – efter kriget ska civila lokala tjänstemän styra Gaza

“Dagen efter Hamas” innebär att Egypten samarbetar för att stoppa vapensmugglingen, att arabländerna finansierar återuppbyggnaden, att någon palestinsk stat inte utropas ensidigt, att UNRWA läggs ner och att Gaza “avradikaliseras” och blir demilitariserat.

Fransk folkrättsprofessor: Hamas har inte immunitet på grund av skador på civila

Internationell rätt är inget självmordsavtal. När Hamas firar palestinska civilas explosiva “martyrskap”, och när palestinska ledare söker “frälsning” genom massmord på “judar” eller “sionister”, kan inte förövarna längre ha immunitet på grund av skador på civila, skriver professor Louis René Beres.

Tio myter som måste krossas om Israels försvarskrig

Svagt politiskt tänkande och det förflutnas felaktiga paradigm dominerar fortfarande i många huvudstäder runt om i världen och alldeles för många människor faller offer för anti-israelisk propaganda. Det gäller inte minst i Sverige.

Därför blev Osloavtalet ett fiasko

Det palestinska ledarskapet hade aldrig för avsikt att erkänna Israel eller sluta använda våld, skriver generalsekreterare för Förenade Israelinsamlingen/KerenHayesod Ulf Cahn i Världen idag den 14 september 2023.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.