Israel är ett mångkulturellt och tolerant samhälle av flera skäl. Förutom att en betydande minoritet är arabiska muslimer, så kommer dagens israeliska judar från världens alla hörn. 

De judar som invandrade från 1880-talet och framåt har tagit med sig kultur och seder från sina gamla hemländer. De har tillsammans med de bofasta judarna byggt ett demokratiskt samhälle med en stark myndighet, som försvarar allas rättigheter.

25 unga judiska viSIONärer

Tjugofem unga judiska visionärer har korats av The Jerusalem Post. MIFF har valt ut tre för en närmare presentation.

Detta är världens mest inflytelserika jude

Judar har genom historien haft stor betydelse för bland annat den tekniska och politiska utvecklingen i världen. På det judiska nyåret har The Jerusalem Post rangordnat de femtio mest betydelsefulla judarna idag.

Grattis Israel på 75-årsdagen!

Den största pro-israeliska samlingen i Riksdagen sedan landets återskapande 1948 skedde den 10 maj 2023 inför Israels självständighetsdag Yom Háatzmaut den 14 maj.

En generalstrejk i Israel har inletts

Strejken innebär bland annat att inga flyg kommer att lyfta från Ben Gurion. Stora delar av det israeliska samhället stängs av i protest mot regeringens rättsreform.