Israel hade i juni 2021 diplomatiska förbindelser med 159 länder.