Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Med Israel för fred

Med Israel för fred grundades som en norsk medlemsorganisation 1978. Från millennieskiftet till 2021 har organisationen ökat medlemsantalet från cirka 1000 till över 12 000. Under 2018 och 2019 började MIFF arbeta i Danmark och Island och 2021 i Sverige.

Med Israel for Fred samlar Israels sympatisörer med olika politiska åsikter och olika övertygelser. Vi har också olika syn på israelisk politik. När det gäller frågor som ifrågasätts internt i det israeliska samhället förmedlar vi de stora gruppernas olika syn, utan att som organisation ta ställning i frågorna.

Ge ditt stöd till MIFFs arbete i Sverige

Kontonummer 5146-10 924 77
Bankgironummer 5705-2524
Swish 1233318219

Konversation mellan Anders Bjerkhoel och Conrad Myrland om MIFF Sverige

Med Israel för freds ändamål och värdegrund

Genom saklig och mångsidig information om Israel, det judiska folket och Mellanöstern vill MIFF skapa en djupare och större sympati för Israel och det judiska folket.

  • MIFF stöder det judiska folkets rätt till ett nationellt hemland i Israel.
  • MIFF stöder en lösning på flyktingproblemen som inte utgör ett hot mot Israels existens som judisk stat.
  • MIFF anser att konflikten mellan Israel och dess grannar bör lösas genom direkta förhandlingar mellan parterna.
  • MIFF tar avstånd från organisationer som inte vill erkänna staten Israel.
  • MIFF är livsåskådningsneutralt och partipolitiskt oberoende.

Stödjer du MIFF:s syfte och grundvärderingar? Bli medlem nu!

MIFF:s arbete

Med Israel for Fred driver Nordens den största Israel-relaterade webbplats (miff.no), som också finns i mindre utgåvor på danska (miff.dk), isländska (miff.is) och svenska (miff.se). Medlemmarna får varannan månad en fyllig informationstidning, Midtøsten i fokus, som har publicerats sedan 1975. I Norge har MIFF ett 30-tal lokala föreningar som arrangerar öppna möten, montrar och andra aktiviteter under året. MIFF anordnar också två årliga nationella konferenser, Israelkonferensen och MIFF Forum. MIFF har en aktiv närvaro på sociala medier. I mars 2021 hade vår Facebooksida över 34 000 följare och Facebookgruppen Nordmenn som støtter Israel hade nästan 11 000 medlemmar. MIFF är också aktiv på Twitter, Instagram och Snapchat. Ett prioriterat område de senaste åren har varit livestreamar via Facebook och YouTube.

MIFF genomför regelbundna faktakontroller av norska medier och kommenterar utvecklingen i förbindelserna mellan Norge och Israel. MIFF presenterar tydliga förväntningar på svenska politiker och kommunicerar detta återkommande genom olika kontakter. Ett antal av MIFF:s bokpublikationer har de senaste åren delats ut till norska regeringsmedlemmar, stortingsrepresentanter och mediepersoner. Från 2010 till 2020 distribuerade MIFF en 24-sidig specialtidning med Israels argument till alla hushåll i Norge. En svensk version finns på denna webbadress.

MIFF:s historia

Med Israel for Fred (MIFF) inrättades först som en aktionskommitté för ungdomar och studenter från Osloområdet den 5 april 1975. Initiativtagarna hade, som de skriver i sin första informationstidning, “tröttnat på den ständigt ökande, illvilliga och ibland lögnaktiga anti-israeliska och antisionistiska propagandan”. Redan i december 1975 publicerade MIFF sitt första informationsblad, Med Israel for Fred, ett 20-sidigt häfte i A4-format. Tidningens förstasida visar en ung pojke med en vit fredsduva i handen. “Barn från Mellanöstern har fred i sina händer”, löd den optimistiska rubriken. Rubriken hade också sloganen Med Israel för fred på hebreiska.

Tänk på Israel i ditt testamente

Första hälften av 1900-talet var den värsta i judisk historia. 1948 blev det en radikal förändring. Den moderna staten Israel såg dagens ljus i judarnas historiska, kulturella och religiösa hemland. En tusenårig dröm blev verklighet. Din generation har med egna ögon sett hur det judiska folket – bokstavligen – har uppstått ur askan.

Men Israel är inte utan fiender. Vi känner fiendens namn i Mellanöstern. Men världens enda judiska stat har också motståndare i Sverige. De tar varje tillfälle i akt att demonisera Israel och anser att återupprättandet av en judisk stat var ett stort misstag.

Du som anser att Israels skapelse var en av de bästa sakerna som hände under förra seklet! Du som anser att någon måste framföra de israeliska argumenten och perspektiven till det svenska folket! Du som har tröttnat på hur svenska medier misslyckas gång på gång!

Om du vill stödja Israel till slutet, kan du ge en testamentarisk gåva till MIFF:s arbete.

Om din hjärtesak – Israel – ska få en del av ditt arv, se till att det finns i ditt testamente. Om du inte har skrivit ett testamente, är det arvslagen som reglerar ditt arv. Du kan testamentera vilket belopp som helst, stort eller litet, så länge du respekterar arvsreglerna (ättlingar har vissa rättigheter). Vi hjälper dig kostnadsfritt med erfarna jurister, så att din vilja följs i detalj.

MIFF:s arbete finansieras genom frivilliga medlemsavgifter och gåvor från privatpersoner över hela landet. Med en testamentegåva till MIFF kommer du att lämna spår efter dig som israelvän under lång tid efter din bortgång. Du kommer att på ett avgörande sätt bidra till framtidens insatser för att bekämpa antisemitism och skapa en större förståelse för Israel. 

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.