Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

January 26, 2022

Influensers utbildas i att bekämpa antisemitism

Flera kända judiska ledare, som Natan Sharansky, stöder det nya initiativet att utbilda online-influensers i kampen mot antisemitism. Utbildningen lanseras på torsdag för att sammanfalla