Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

March 24, 2022

Vad skulle en ”ny världsordning” betyda för Israel?

USA:s president Joe Biden lanserade den 21 mars 2022 idén om en ”ny världsordning” för den ”fria välden”. Meddelandet kom som en reaktion på att Ryssland, som ordförande av FN:s säkerhetsråd brutit mot internationell rätt och invaderat Ukraina.