Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

February 4, 2023

Omstritt, ockuperat, palestinskt eller israeliskt område?

Det råder delade meningar hur de områdena som ingick i Nationernas Förbunds brittiska mandat för en judisk stat ligger ska betecknas. Vem har enligt internationell lag rätt till områdena Judéen och Samarien / Västbanken, Gaza och Golan?