Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Search

Search Results for: rothstein

Vad kunde finnarna och judarna, men PLO inte ville?

Bokmässan i Göteborg innebar många intressanta möten, bland annat med professor emeritus Bo Rothstein i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han berättade om likheterna och olikheter mellan finska flyktingar från Karelen och palestinska flyktingar från Israel. Som forskare önskar han synpunkter från läsarna.

Besök denna sidan: