Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Al-Aqsa-martyrernas brigader

Gruppen är en terroristorganisation enligt bland andra EU, Storbritannien och USA. President Yassir Arafat var med i planeringen av gruppens terrorattacker.

Al-Aqsa-martyrernas brigader är en falang av Fatah, men den tillhör inte den palestinska (politiska) myndigheten. Fatah är stolt över al-Aqsa-martyrerna … [som] är en del av Fatahs enhet. De är en del av Fatahs organisatoriska ramverk”, förklarade den höge Fatah-tjänstemannen Jamal Tirawi från Nablusområdet.

Även om Al-Aqsa-martyrernas brigader (AMB) är anslutna till Fatah, har de ofta utmanat Fatahs politiska ledarskap på Västbanken vilket lett till sammandrabbningar och vägrat att lämna över sina vapen till palestinska myndighetens (PA:s) säkerhetsstyrkor, vilket Osloavtalen kräver av PA.

På Gazaremsan har Hamas, makten sedan 2007 och där har Hamas fått större inflytande över al-Aqsa-martyrernas brigader (AMB). Här har de utsett Salem Thabet till “överbefälhavare”, vilket inte falangen på Västbanken accepterade. AMB på Västbanken anser att Zakaria Zubeidi är AMB:s befälhavare och medlem i Fatahs revolutionära råd, men han sitter i israeliskt fängelse.

AMB är kritiska över säkerhetssamordningen mellan PA:s säkerhetsstyrkor och israeliska armén (IDF). Det finns en osäkerhet bland AMB:s medlemmar om PA deltar med information till IDF vid deras tillslag mot terrorgruppen.

Al-Aqsa martyrernas brigaders logga. (Foto The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center)

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.