Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Antisionism och antisemitism – är det någon skillnad?

Antisionism är motstånd till ett judiskt Israel och hat mot den judiska staten Israel.

Israels regeringar är värd beundran på många sätt. De har på rekordtid byggt ett demokratiskt, jämlikt, högteknologiskt land med extremt god sjukvård. Området var extremt fattigt och utan fungerande myndighetsstyrning. Trots ständiga krig från yttre och inre fiender lyckades man ändå få landet att blomstra och bygga välfärd för alla.

Det finns en flytande gräns mellan anti-sionism och anti-semitism. Antisionism är ofta ett sätt att dölja antisemitism. Osaklig kritik mot Israel, har idag blivit en förevändning för att prata illa om judar generellt, dvs antisemitism. Det antisemiter efter andra världskriget inte öppet vill säga om judar, säger de om Israel istället.

Kritik av Israels politik är en självklar rättighet i den israeliska demokratin och är inte antisemitism. Varje politiskt beslut och agerande bör granskas och sakligt kritiseras på samma sätt som andra stater. Samma måttstockar måste användas för alla parter. Debatt, religions- och åsiktsfrihet är hörnstenarna i den demokratiska, israeliska staten. Men ensidig, fullständig och orimlig kritik av all israelisk politik är både antisionistisk och antisemitisk.

Gränsen mellan saklig kritik och judehat överskrids när antijudiska motiv används i debatten. Hämndlystnad, blodtörstighet, myter om judisk makt och konspirationer och jämförelser mellan Israel och Nazityskland är tydliga bevis för antisemitism.  Men även stöd för utplånande av den judiska staten Israel är rasism mot det judiska folket, dvs antisemitism enligt IHRA. Man förvägrar då judar rätten till politiskt självbestämmande, samtidigt som man ger andra folk denna rätt. 

”När folk kritiserar sionismen, menar de judar. Du pratar antisemitiskt.”

Martin Luther King

Individer av ett folkslag bygger en nationalstat. 75% av Israels befolkning är judar och de utgör grunden för den judiska staten Israel. Man kan ha enbart positiva, blandade eller bara negativa uppfattningar om Israel. Är man enbart negativ och endast fördömer Israel, ger man alla judar som utgör grunden för Israel negativa attribut. Man är då antisemit, även om man inte använder ordet ”jude”, utan istället ”Israel”. Vill man förstöra den judiska staten Israel med våld eller påtvingad massiv arabisk invandring, är man antisionist. De flesta antisionister är också antisemiter. De vill skada både judar och deras hemland Israel.

”En värld som stängde sina dörrar för judar som sökte tillflykt från Hitlers ugnar, saknar den moraliska positionen att klaga över att Israel ger judar företräde”.

Medborgarrättsjuristen Alan Dershowitz 

Kenneth Hermele debatterade skillnaden mellan antisionism och antisemitism 2019 i GP:

När demonstrerande SSU-are på 1 maj i Malmö skanderar ”Krossa sionismen” har jag svårt att förstå deras budskap som annat än ”Krossa Israel… Att krossa sionismen (i bestämd form) blir därmed ett krav på att eliminera Israel som judisk stat.

Är denna form av anti-sionism också uttryck för judehat, är anti-sionism lika med antisemitism? Ja, om vi ska tro den definition av antisemitism som nu vinner tolkningsföreträde … som säger att ”yttringar av antisemitism kan bland annat riktas mot staten Israel, som uppfattas som ett judiskt samhälle”.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.