Hur stark är Israels stridsförmåga?

Global Firepower rankning av 145 staters stridsförmåga använder 60 faktorer för att bestämma en nations “PowerIndex”. Bedömningen av stridsförmågan görs genom en sammanvägning av allt från antal militära enheter och ekonomi till logistisk kapacitet och geografi.

Varför tog FN:s Tor Wennesland den palestinske terroristens parti?

Efter att ha försökt bryta sig in till ett israeliskt par i en bil, knivhuggit en tillskyndande polis i ansiktet, slagits med polisen och slitit bort dennes automatvapen, neutraliserades slutligen den palestinska terroristen. FN:s sändebud Tor Wennesland tog på Twitter terroristens parti.