Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

 – Israel kan inte överleva om landet inte fruktas

Professor Efraim Inbar är ordförande för Jerusalem Institute for Strategy and Security.
Professor Efraim Inbar skriver om vad Israel kan lära sig av kriget mot Hamas.

Vad kan vi lära oss av kriget mot Hamas?

Israel behöver en större stående armé som kan skydda landets gränser bättre, och en starkare militär som kan slåss på minst två fronter samtidigt. Israel måste också minska sitt beroende av USA när det gäller ammunition och vapen. Lyckligtvis verkar Abraham-avtalen ha klarat ett svårt test, men Israel får fortfarande klara sig själv när det gäller kärnvapenhotet från Iran.

Kriget mot Hamas är inte över, men det verkar som att man kan dra några tydliga lärdomar.

USA har visat stort stöd för kampen mot Hamas och det har stärkt Israels position som en uppskattad amerikansk allierad.

“Amerikanernas motiv är dock suspekta”

Amerikanernas motiv är dock suspekta. Biden-administrationens stöd är baserat på en besatthet av tvåstatslösningen, som kräver att Hamas elimineras från Gaza och att den döende och korrupta palestinska myndigheten (PA) ska återvända dit. Dessutom försöker amerikanernas omfamning av Israel förhindra det från att attackera iranska ombud, ett drag som kan leda till upptrappning i regionen – något Washington gärna vill undvika. Detta har varit huvudmotivet för att skicka hangarfartyg till regionen.

USA har ingen aptit på att utmana huvudaktören bakom Hamas, Hizbollahs och Houthi-rörelsernas aggression mot Israel: Iran.

Washington, som har pressat Saudiarabien att sluta bekämpa houthierna, varnade till och med Israel för att agera på egen hand för att försvara rörelsefriheten för sina fartyg i Bab-al Mandeb-sundet. Det är osäkert hur reaktiv den internationella flotta som USA har tagit initiativet kommer att vara mot hotet från houthierna. Hittills har Washington föredragit en defensiv hållning.

“tvåstatsparadigmet fortfarande är det internationella samfundets pavlovska svar “

Kriget har också visat att tvåstatsparadigmet fortfarande är det internationella samfundets pavlovska svar på den israelisk-palestinska tvisten, även om kriget tydligt visar att palestinierna inte kan vara en god granne – inte ens i nästa generation. PA vägrade att fördöma Hamas grymheter och bjöd till och med in dem att ansluta sig till PA som juniorpartner och regera över palestinierna. Det palestinska hatet mot israelerna har nått otroliga höjder. En undersökning från september 2023 visade att Hamas premiärministerkandidat har stöd av 60 procent av de palestinska områdena. En undersökning från juni 2023 tyder på att två tredjedelar säger att Israel inte kommer att fira 100-årsjubileet av landets etablering, och majoriteten tror att det palestinska folket i framtiden kommer att kunna återta Palestina och låta sina flyktingar återvända till sina hem.

Opinionsmätningar efter den 7 oktober visar ett enormt stöd (cirka 80 procent) för den barbariska Hamasattacken. Tyvärr har denna ideologi många anhängare i den muslimska världen. Dessutom har Hamas etablerat förskolor, skolor, kommunala tjänster och moskéer, vilket säkerställer att de är djupt rotade i det palestinska samhället. Deras budskap är populära och når vänliga palestinska öron. Den antisemitiska våg som omsluter många västerländska stater, ökar den för närvarande starka palestinska fientligheten mot Israel. Stora delar av världen vägrar se de obehagliga fakta som utmanar ett starkt rådande paradigm.

“världen vägrar se de obehagliga fakta”

Kriget vidmakthåller också det globala strutssyndromet angående Irans utveckling av kärnvapen. Trots den oroande rapporten från IAEA i november om den stadiga förbättringen av Irans penetrationsförmåga (som ett resultat av dess allt större lager av anrikat uran), verkar USA ha ägnat detta lite uppmärksamhet. Som en fortsättning på sin strategi att minska synligheten för sina känsliga kärnprogram, drog Iran också tillbaka utnämningen av europeiska inspektörer med erfarenhet av anrikningsteknik, vilket försvårade ansträngningarna att inspektera landets kärnkraftsprogram. Detta utlöste inte någon västerländsk reaktion. Israel är upptaget av sitt krig med Hamas utan en tydlig och effektiv strategi för att förhindra Iran från att skaffa kärnvapen.

En ljuspunkt är att Abraham-avtalen verkar ha klarat ett svårt test. Förenade Arabemiraten och Bahrain har upprätthållit sina diplomatiska förbindelser, och även Saudiarabien har signalerat sin avsikt att fortsätta med normaliseringsprocessen. På liknande sätt samarbetar Egypten och Jordanien med Israel om fördelningen av humanitärt bistånd till palestinierna i Gaza. Alla dessa arabstater är nöjda med att Israel tar på sig det obehagliga jobbet att ge den palestinska grenen av Muslimska brödraskapet ett bakslag.

“Rädsla är den här regionens bästa politiska valuta”

Jerusalem kan inte ändra sina asymmetriska relationer med Washington, som alltid kommer att agera utifrån vad USA uppfattar som dess intressen. Ändå är det nödvändigt att minska beroendet av USA när det gäller ammunition och vapen. Det handlar till stor del om att avsätta tillräckligt med pengar för att få en större lagringskapacitet, och ytterligare investeringar i forskning och utveckling. Israels militärindustri behöver förmodligen kompensation för en snabb övergång till krisläge för att försörja IDF. Målet är inte att Israel ska bli av med behovet av att förlita sig på USA, utan att stärka Israels handlingsfrihet under längre perioder i nödsituationer där de två staterna inte nödvändigtvis är hundra procent överens.

Ja, Israel måste anslå mycket mer pengar till sin försvarsbudget. Landet behöver en större stående armé som bättre kan skydda Israels gränser, och en starkare militär som kan föra krig på minst två fronter samtidigt. Att förkorta den obligatoriska värnpliktstiden är inte längre aktuellt och det är nödvändigt att öka utbudet av kandidater till värnplikten.

“Avskräckning kräver underhåll”

Ett Iran med kärnvapenkapacitet är ett existentiellt hot som det internationella samfundet, och i första hand USA, vägrar att hantera. Israel står ensamt, och det är naivt att tro att något annat än ett förebyggande israeliskt militäranfall kommer att eliminera denna utmaning. Israel måste fokusera på nytt och förbereda sig för att få ett slut på kärnvapenhotet.

Att hantera den palestinska utmaningen kräver tålamod, eftersom det inte kommer att bli något slut på konflikten snart. Det är lite sannolikt att den dysfunktionella palestinska nationella rörelsen utvecklas till en “vitaliserad” palestinsk myndighet (PA) av det slag som amerikanerna drömmer om. Varje palestinsk aktör kommer att fortsätta att endast utgöra en marginell säkerhetsrisk så länge Israel är fast beslutet att ”klippa gräsmattan” så ofta som det behövs.

”klippa gräsmattan” så ofta som det behövs

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem