Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Födelsetalet i Israel är fortfarande högst i OECD

Ett nyfött barn på Sha'arei Tzedek-sjukhuset i Jerusalem den 29 oktober 2018. År 2021 föddes 184 000 barn. (Foto: Flash90)
Israel är det enda landet i OECD som ligger över reproduktionsnivån.

Israels födelsetal är fortfarande det högsta bland alla länder i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Medan födelsetalen sjunker i hela den utvecklade världen, är de fortfarande konstant höga i Israel.

De fem medlemsländerna med de högsta födelsetalen har sett den största nedgången, med undantag för Israel, enligt en rapport från OECD.

“Israel bryter denna trend eftersom kvinnor i den [ultraortodoxa] befolkningen ofta föder ett stort antal barn”, skriver OECD i rapporten.

Dubbelt så högt födelsetal som OECD-snittet

Israels totala födelsetal är nu 2,9 barn per kvinna. Det är nästan dubbelt så mycket som OECD-genomsnittet, som är 1,5 barn per kvinna. Bakom Israel kommer Mexiko och Frankrike, där det i genomsnitt föds 1,8 barn per kvinna.

I Sverige är antal födda barn per kvinna bara 1,5. I Norge är födelsetalen rekordlåga, med endast 1,4 barn per kvinna. Sydkorea har däremot lägst födelsetal med endast 0,7 barn per kvinna, medan Italien och Spanien båda har ett födelsetal på 1,2 barn per kvinna.

Nödvändigt för ett konstant befolkningstal

Israel är det enda OECD-land som ligger över reproduktionsnivån på 2,1 barn per kvinna. Detta antal anses vara nödvändigt för att befolkningen i ett land ska förbli konstant.

År 2020 var födelsetalet bland ultraortodoxa kvinnor i Israel 6,6, medan det bland arabiska kvinnor var 3,0. Bland sekulära kvinnor i Israel är födelsetalen 2,0. Även detta är betydligt högre än genomsnittet för OECD-länderna.

Födelsetalen har sjunkit kraftigt i flera av världens rikaste länder och OECD bedömer att de kommer att förbli låga framöver. De motiverar detta med att det är ekonomiska problem och att många anser att kostnaden för att skaffa barn är för hög.

“Denna nedgång kommer att förändra samhället, strukturerna och familjerna. Detta kan potentiellt få stora konsekvenser för ekonomisk tillväxt och välstånd”, skriver OECD.

Många av invånarna i OECD-länderna väljer nu att skaffa barn senare i livet, förutom att många väljer att inte skaffa barn alls.

“Både unga män och kvinnor finner i allt högre grad mening i livet utan föräldraskap”, tillägger OECD i sin rapport.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem