Israeliska forskare hoppas kunna utveckla läkemedel som kan lindra symptomen på autism. (Illustrationsfoto: Darryl Leja, NHGRI, flickr.com)

Israeliskt genombrott erbjuder hopp för alla inom autismspektrumet

Israeliska forskare har funnit att hög halt av kväveoxid i hjärnan ökar autismsymtom.

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

Hebrew University i Jerusalem rapporterar vad som kan bli ett mycket viktigt genombrott för personer med symtom på autism: Experiment på möss har visat att symtom på autism ökar när nivån av kväveoxid ökar i hjärnan, och att egenskaperna hos autism minskar när nivån av kväveoxid reduceras på “ett proaktivt och kontrollerat sätt”. Med mindre kväveoxid i hjärnan blev mössen mer “sociala” och mindre repetitiva i sitt beteende. Djuren visade mer intresse för nya föremål och hade mindre ångest.

– Det här är ett betydande genombrott inom autismforskningen, säger forskaren Haitham Amal enligt Times of Israel

– Jag hoppas att vi kan börja utveckla mediciner som kan hjälpa miljontals barn och vuxna med autism, tillägger han. Forskningen diskuteras också i Advanced Science News.

I Israel har 30 000 minderåriga fått diagnosen autism. I USA är 1 av 44 under 21 år inom autismspektrumet, vilket gör det till den vanligaste utvecklingsstörningen.

Sebastian Lundström, psykolog och forskare vid Gillbergcentrum i Göteborg, har tittat på förekomsten av autism i Sverige och om autism har blivit vanligare. ”Det är svårt att uppskatta hur många som har autism. Det beror bland annat på att det inte finns någon tydlig gräns mellan personer med autism och personer utan autism. Det är fler som får autismdiagnos idag än tidigare, men ingenting tyder på att autism i sig skulle ha blivit vanligare. Det beror framförallt på förändrade diagnoskriterier att fler får autismdiagnos.”

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram