Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Judar

En jude tillhör både en religion (judendomen) och det judiska folket. Genom att tillhöra det judiska folket, får judar automatiskt flytta till Israel och bli medborgare där, oavsett var i världen de bor. Alla judendomens huvudinriktningar är överens om att om ens mor är jude är du också jude, om du inte har lämnat judendomen genom att konvertera till en annan religion.

“När en jude besöker Jerusalem för första gången är det inte första gången, det är som att komma hem.”

Elie Wiesel, överlevare från Förintelsen, författare och Nobels fredspristagare.

Hur många judar finns det i världen?

Antalet judar i världen uppskattades till 14,7 miljoner år 2020, men siffrorna varierar beroende på beräkningsmetod. Detta är fortfarande två miljoner mindre än antalet judar i världen före andra världskriget, då omkring sex miljoner judar dödades i Förintelsen. Den största judiska befolkningen finns i Israel (6,7 miljoner) och USA (5,7 miljoner).

Hur många judar i världen fanns det 1939, vid andra världskrigets utbrott? Enligt Jewish Virtual Library var siffran 16,7 miljoner. Sex år senare hade antalet minskat till 11 miljoner, två tredjedelar av Europas judiska befolkning hade utrotats i ett industriellt massmord. Judehatet försvann inte efter Förintelsen. Från nästan alla länder i Europa kommer rapporter om en ny våg av antisemitiska uttryck och våldsattacker som vi inte har sett sedan andra världskriget.

Även efter andra världskriget har antalet judar minskat kraftigt i ett antal länder i Europa och Mellanöstern. Från arabländer stöttes judar ut efter 1948, från tidigare kommunistländer flyttade ett stort antal judar till Israel så snart de fick chansen och i västländerna har trycket från samhället lett till assimilering som får många att förlora sin judiska identitet.

Judar i Israel

Israels land är det judiska folkets historiska och religiösa kärnland. Ordet jude är en härledning av Juda eller Judéen, som var namnet på ett judiskt kungarike i området efter att Israels rike delades upp i två omkring 930 f.Kr. Enligt judisk historia var Juda en av sönerna till Jakob, patriarken som döptes till Israel för ungefär fyra tusen år sedan.

Judar utgör nästan 80 procent av Israels befolkning. Sedan 1948 har mer än 3,3 miljoner judar anlänt som flyktingar eller flyttat till Israel. Israel har länge varit det enda landet i världen där den judiska befolkningen har ökat med naturlig befolkningstillväxt. Israels judar är både sekulära, traditionella, ortodoxa och ultraortodoxa, alla huvudkategorier i många variationer.

I de flesta västländer, inklusive Sverige, har antalet judar minskat under de senaste decennierna.

Antal judar i Sverige

Idag finns omkring 15 000 – 20 000 judar i Sverige. 6 000 av dessa är medlemmar i en judisk församling. Det finns fyra judiska församlingar i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Det är bra att det inte finns någon korrekt statistik över hur många judar det finns i Sverige. Vi lever i ett land med tros- och religionsfrihet, och det finns inget offentligt register över vilka som är judar av härkomst eller har konverterat till judendomen.

På 1600-talet tvingades judar att övergå till kristendomen för att bosätta sig här och när man fann odöpta judar, utvisades de. Den förste juden som tilläts invandra till Sverige och behålla sin tro var Aaron Isaac 1775.  Gustav III:s Judereglemente, blev början på religionsfriheten och flera judiska församlingar bildades i Stockholm, Norrköping, Karlskrona, Göteborg, Marstrand och Malmö. De första judiska invandrarna gjorde viktiga insatser inom industrin, konst, kultur och affärsverksamhet.

Från 1860 kom fattiga östjudiska invandrare, som var ortodoxa och pratade jiddisch, till Södermalm i Stockholm och Haga i Göteborg. Kring 1900 kom ytterligare människor drivna av de ryska pogromerna till Östersund, Sundsvall, Växjö, Lund och Halmstad.

Sverige gick i bräschen för rasbiologin genom inrättandet av Statens institut för rasbiologi 1922 och sålde allt mer kullager till tyska flygplan och kulsprutor, emot neutralitetsvillkoren.

Det fanns 7 000 judar i Sverige 1933. Sverige tillät endast 3 000 judar inresa från nazisternas skräckvälde innan kriget bröt ut. Över 7 000 danska och 900 norska judar lyckades dock under kriget fly till Sverige.

Var bor det flest judar?

Israel är det land där flest judar bor, sedan kommer USA. Tillsammans är Israel och USA hem för cirka 80 procent av världens judar. I Europa är det Frankrike, Ryssland och Storbritannien som har de största judiska samhällena. Den judiska befolkningen utanför Israel kallas diasporajudar, judar som lever utanför sitt ursprungliga hemland.

En etiopisk jude på ett mottagningscenter i Israel. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

Israel är det land där flest judar bor, sedan kommer USA. Tillsammans är Israel och USA hem för cirka 80 procent av världens judar.

Judar i USA

De flesta judar i USA har sin bakgrund i Central- och Östeuropa. Den största vågen av judiska invandrare kom mellan 1880 och 1925, då totalt 2,8 miljoner europeiska judar rörde sig över Atlanten. Under samma period var det också en stor svensk utvandring till Amerika. Uppskattningar av antalet judar i USA är cirka 6 miljoner.

Judar i New York

Utanför Israel har New York den högsta koncentrationen av judar i en större region. Det uppskattas att antalet judar är 1,5 till 2 miljoner i delstaten New York. Judar har satt sin prägel på kultur, konst och mat i New York allt sedan den första europeiska bosättningen i området (New Amsterdam) 1654. På grund av en större andel ultraortodoxa judar med höga födelsetal har antalet judar i New York ökat något under de senaste decennierna.

Etiopiska judar

Etiopiska judar (Beta Israel) bodde i mer än femhundra byar i Etiopien, spridda över ett stort område. Före 1900-talet hade samhället i stort sett inte varit i kontakt med andra judiska riktningar i över tusen år. Under 1980- och 1990-talen fick etiopiska judar möjlighet att flytta till Israel. Ett stort antal kom genom större flygplansoperationer 1984 och 1991.

Ryska judar

Judarnas historia i Ryssland går tillbaka minst 1500 år. I slutet av medeltiden sökte sig många judar österut på flykt undan förföljelse och diskriminering i Västeuropa. Under de sista århundradena före modern tid utgjorde ryska judar den största diasporan i världen. Efter kommunismens fall på 1990-talet flyttade över en miljon rysktalande judar till Israel.

Judar i Europa

Judar har en historia på över två tusen år i Europa. Kristendomen blev en statsreligion i romarriket på 300-talet. Och när kristendomen blev mer och mer exkluderande kom judar i en alltmer sårbar position som den enda religiösa minoriteten. I mitten av 1900-talet kulminerade den europeiska judeförföljelsen med ett industriellt massmord under Förintelsen.

 

Judar har en över två tusen år lång historia i Europa.

Judar i Tyskland rekommenderas att ta av sig kippan för att undvika att identifieras som judar. (Illustration: Emily Orpin, flickr.com)

Judar i Polen

Före andra världskriget fanns det 3,5 miljoner judar i Polen. De allra flesta dödades av nazisterna. De överlevande behandlades ofta fientligt av polacker. I juli 1946, för 75 år sedan, dödades 40 judar i Kielce, Polen, och många andra dödades och skadades på annat håll. Som ett resultat flydde de flesta av de cirka 240 000 judar som fanns kvar i Polen landet.

Norska judar

I Norge bodde det cirka 2 100 innan nazisterna ockuperad landet 1940. Nästan en tredjedel av dem blev brutalt mördade. För närvarande bor runt 1 500 judar i Norge varav 830 är registrerade i de två största trossamfunden.

Ett dokument om de norska judarnas situation under andra världskriget finns i SVT:s dokumentär.

I regeringens handlingsplan mot antisemitism 2021–2021 står det om norska judar: ”En viktig verksamhet i religiösa samfund är att ge utbildning för barn och unga i judendom och judisk kultur. Det Mosaiske Trossamfund i Oslo driver också en förskola och en åldersinstitution. Det faktum att minoriteten är både liten och komplex kan på flera sätt innebära särskilda utmaningar. Det kan till exempel vara en utmaning att skydda traditioner och helgdagar, och samtidigt följa religiösa regler.”

Danska judar

De danska judarnas historia går tillbaka till 1600-talet, då några judiska handlare fick särskilt tillstånd av kungen att bosätta sig. Under andra världskriget evakuerades omkring 8 000 judar från Danmark till neutrala Sverige. Således undvek de allra flesta danska judar det dödliga öde som drabbade judar i alla andra länder som nazisterna ockuperade.

Judar i Danmark

Idag utgör judar i Danmark en minoritet på cirka 6 000. Det Mosaiske Troessamfund i Köpenhamn har haft en nära koppling till de norska judarna, inte minst genom olika rabbiner från familjen Melchior. Sedan 1948 har vissa judar i Danmark emigrerat till Israel, men några nya judar har också kommit till landet, främst på flykt undan ny förföljelse i Polen på 1970-talet.

Danska judar under andra världskriget

Inte alla danska judar överlevde andra världskriget. Hösten 1943, under samma period då 8 000 danska judar flydde till Sverige, deporterades 472 judar till koncentrationslägret Theresienstadt. Endast 419 av dessa överlevde. De flesta danska judar som återvände till Danmark sommaren 1945 fick sina lägenheter och bohag tillbaka. Organiserad plundring av judar ägde inte rum i Danmark på samma sätt som i många andra europeiska länder.

Ungerska judar

Våren 1944 levde över 800 000 judar i Ungern. Utrotningen av judar ökade dramatiskt i maj 1944 när 424 000 judar på bara åtta veckor deporterades till Auschwitz. När de ungerska Pilkorsarna tog över ledningen mördades ytterligare 100 000 i Budapest under obeskrivliga former. Totalt mördades 565 000 ungerska judar. Nazisterna behövde bara 150 SS-män, eftersom ungrarna drev på Förintelsen allt de kunde, innan de stoppades av de allierade.

Efter kriget har ungerska regeringen försökt rentvå sin historia, genom att bl a inrätta ett House of Fates (Ödenas hus). Här lägger man hela skulden på nazister och kommunister. Yad Vashem i Jerusalem och International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har dömt ut projektet. Cirka 90 000 judar lever kvar.

Visste du att reformationsledaren Martin Luther har skrivit några av de mest antisemitiska skrifterna?

Judar i Tyskland

Redan i början av medeltiden fanns det judar i de länder som idag utgör Tyskland. Under korsfarartiden utsattes judar för massakrer i ett antal tyska städer. Även efter reformationen fortsatte antisemitiska konspirationsteorier att växa i det tyska folket. Reformationsledaren Martin Luther bidrog med sina skrifter till att göra judehatet utbrett.

Koncentrationsläger Auschwitz i dagens Polen. (Foto: Clark & Kim Kays, flickr.com)

Judar under andra världskriget

När nazisterna tog makten i januari 1933 uppskattades det att det fanns 522 000 judar i Tyskland. Snabbt ökande förföljelse och utestängning från samhället tvingade många judar att fly, men omkring 214 000 judar bodde fortfarande i landet vid andra världskrigets utbrott 1939. Det uppskattas att mellan 160 000 och 180 000 tyska judar dödades under Förintelsen.

För de tyska judarna började förföljelsen långt före andra världskriget. År 1936 förbjöds judar från jobb inom utbildning, politik och industri. 9–10 november 1938 kom novemberpogromerna (Kristallnatten). Omkring 90 judar dödades i attackerna och ännu fler tog livet av sig i förtvivlan, tiotusentals unga judiska män skickades till koncentrationsläger och av dessa dödades ett stort antal under månaderna som följde, hundratals synagogor sattes i brand eller plundrades och tusentals judiska företag förstördes eller skadades.

Två tredjedelar av Europas judar dödades under andra världskriget. Det har skett andra stora massmord i modern tid, men Förintelsen var unik på minst två sätt. 1) Massmorden industrialiserades mot försvarslösa människor och var högprioriterade på bekostnad av stridsförmåga och resurser som nazisterna annars skulle ha använt militärt. 2) Målet var att helt avlägsna en hel mänsklig ras från jordens yta. Historiskt sett har andra som har fört krig mot judar gett dem möjlighet att konvertera, vilket fortfarande är det “fredserbjudande” radikala islamister ger dem.

Omkring sex miljoner judar dödades under Förintelsen.

Hur många judar dog under andra världskriget?

Ingen vet exakt hur många judar som dog under andra världskriget, men uppskattningarna är cirka sex miljoner. Förintelsen är den vanliga termen för detta folkmord. Judarna använder den hebreiska termen shoah. Nästan tre miljoner judar dödades i utrotnings- och koncentrationsläger, över 1,6 miljoner dödades av skottlossning och massakrer. Ett stort antal dog också i getton och under transport/ dödsmarscher.

De första koncentrationslägren etablerades kort efter att nazisterna tog makten i Tyskland. Inledningsvis internerades verkliga och inbillade politiska motståndare till nazisterna, senare blev koncentrationslägren en plats där nazisterna samlade alla judar, inklusive kvinnor, äldre och barn. Vissa koncentrationsläger blev så småningom rena utrotningsläger, andra arbetsläger med tungt tvångsarbete.

Redan före första världskriget pratade Adolf Hitler om att han inte gillade judar. Efter kriget utvecklade Hitler en radikal antisemitism som han gjorde till en grundpelare för sin nazistiska rörelse. Det “slutliga målet måste definitivt vara att judarna ska avlägsnas helt”, skrev Hitler den 16 september 1919.

Parallellt med att judehatet florerade i Tyskland på 1920- och 1930-talen var många i arabvärlden eniga med Hitler i synen på judarna. Judehatet var utbrett och dödligt långt innan den moderna staten Israel skapades. Arabisk antisemitism, som också var intensivt stark i det palestinska mandatområdet, motiverade judar att säkra sin egen stat och avvisa alla förslag där de skulle komma under arabisk dominans.

“Strävan efter kunskap för dens egen skull, en nästan fanatisk kärlek till rättvisa och strävan efter personlig självständighet – det är de delar av den judiska traditionen som får mig att tacka min lyckliga stjärna för att jag tillhör den.”  Albert Einstein,  vetenskapsman

Många judar dog under andra världskriget eftersom de inte hade någon judisk nationalstat att fly till. Europeiska länder bör känna sig skyldiga till att Israel inte skapades tidigare så att judar kunde haft en nödhamn. Europa visade ingen vilja att ge judiska flyktingar utsikter till ett värdigt liv i Europa efter kriget. Det är en missuppfattning att Europa skapade Israel på grund av ett dåligt samvete om Förintelsen.

Polska judar

Judar har bott i Polen i över tusen år. På 1500-talet var Polen i hög grad centrum för den judiska världen, och när andra världskriget bröt ut var det fortfarande det land i världen med näst flest judar. Polen hade omkring tre miljoner judar, Sovjetunionen närmare fem miljoner. Polska judar drabbades särskilt hårt under Förintelsen, mer än 90 procent dödades. Idag bor bara några tusen judar i Polen.

Ryska judar under andra världskriget

Det uppskattas att över två miljoner sovjetiska judar, de flesta rysktalande, dödades under andra världskriget. Flera av de största massakrerna av judar ägde rum i Sovjetunionen, Babi Yar (33 771), Ponary (100 000) Drobnitzky Yar (20 000) och Odessa (36 000), Rumbula (25 000) och Simferopol (10 000).

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.