Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Judars och muslimers olika förhållanden till Jerusalem

Jerusalem är en helig stad för de tre religioner judendom, kristendom och islam. Men vad är egentligen den muslimska kopplingen till staden, och när krävde palestinierna för första gången Jerusalem som huvudstad?

Jerusalem i judendomen

Redan för tre tusen år sedan blev Jerusalem det religiösa och politiska centrumet för det judiska livet. Under långa perioder utomlands har judarnas religiösa längtan, sånger och böner kretsat kring Judéens huvudstad. Under de senaste tvåtusen åren har den judiska påsken avslutats med bönen “Nästa år i Jerusalem”, och staden nämns i tacksägelsebönen i slutet av varje måltid. I judendomen finns det ingen stad bredvid Jerusalem. I Jerusalem fanns de judiska templen, de sista förstördes år 70 e.Kr. av romarna. Religiösa judar firar det förstörda templet under en sorgedag, genom att låta hem och smycken vara delvis ofärdiga och genom att krossa ett glas vid äktenskapet. Jerusalem har också en extremt viktig politisk betydelse för judar. Jerusalem är den enda staden som har varit och är huvudstad i en judisk stat, och är den enda staden i världen som har haft judisk majoritet sedan mitten av 1800-talet.

Jerusalem i islam

Var kommer Jerusalem in i bilden för muslimer? Det är inte en stad som muslimer ber i riktning mot, det är inte en stad som nämns i islams traditionella böner och det är inte en stad som kan kopplas till någon faktisk händelse i profeten Muhammeds liv. Jerusalem har aldrig varit huvudstad i en muslimsk stat, inte heller har det någonsin varit ett stort kulturellt eller akademiskt centrum. Som vi kommer att se i den här artikeln har Jerusalem blivit viktigt för muslimer ibland när det har varit politiskt användbart, och särskilt när staden har kommit under kontroll av icke-muslimer.

Jerusalem i Bibeln och Koranen

Jerusalem nämns cirka 669 gånger i den judiska bibeln (det som i den kristna bibeln kallas Gamla testamentet). Sion, som ofta betyder Jerusalem och ibland Israels land, nämns cirka 154 gånger. I Nya testamentet, som med ett undantag (Lukas) skrevs av judar, nämns Jerusalem 154 gånger och Sion 7 gånger. I Koranen nämns Jerusalem vid namn lika ofta som staden nämns i hinduernas, taoister och buddhists heliga skrifter – det vill säga noll gånger.

Varför är Jerusalem viktigt för muslimer?

Om Jerusalem inte nämns i Koranen, varför är staden fortfarande viktig för muslimer? En studie av historien visar att Jerusalem blir viktigt för muslimer i perioder då staden får politisk betydelse. Men när olika muslimska ledare och politiska rörelser inte har någon nytta av att använda staden som ett politiskt verktyg, blir betydelsen mindre. ”Jerusalem var en stad som var mycket eftertraktad av islams fiender, och därför blev det som ett slags spegelbildssyndrom viktigt för muslimska hjärtan”, skriver Emmanuel Sivan. Efter korstågens tid förblev Jerusalem den tredje heligaste staden i islam.

Mecka är den heligaste staden i islam, där inga icke-muslimer har tillgång och alla muslimer måste vandra minst en gång i livet. Enkelt uttryckt, för judar är Jerusalem vad Mecka är för muslimer. Detta är en punkt som också förekommer i Koranen. Muslimer har en bönriktning (qibla), judar har en annan [2:145]. ”Jerusalem spelar samma roll för det judiska folket som Mecka gör för muslimer”, skriver Abdul Hadi Palazzi, en italiensk muslimsk teolog. 

Jerusalem kommer aldrig att bli mer än en andra klassens helig stad i islam, efter Mecka och Medina. Historien visar att islamiskt intresse först och främst är att förhindra icke-muslimsk kontroll över staden. När staden är under muslimsk kontroll förlorar den sin religiösa och politiska betydelse. Den muslimska kopplingen till Jerusalem är svagare än den judiska, som är djupt förankrad i historia och religion.

Jerusalem är som judarnas Mecka

Jerusalem är det judiska folkets Mecka. Likheterna är många. Judar ber tre gånger om dagen till Jerusalem, muslimer ber fem gånger om dagen till Mecka. Muslimer ser Mecka som världens centrum, judar ser Jerusalem som världens centrum. Judarna tror att Abraham var nära att offra Isak i Jerusalem, muslimer tror att händelsen ägde rum i Mecka. Ka’ba-stenen i Mecka har en liknande funktion som templet i Jerusalem, inte minst som en pilgrimsplats. Salomos tempel invigdes på Yom Kippur, den tionde dagen i den judiska kalendern. Ka’ba får också ett nytt omslag den tionde dagen varje år.

Palazzi anser att det inte finns något i Koranen som säger att muslimer skall neka judar suveränitet i Israels land. Snarare tvärt emot. I en sura i Koranen [5:22] uppmanar Moses folket att ”gå in i det heliga landet, som Allah har bestämt för er”. I 17:105 kommer en liknande punkt: “Och efter honom sa vi till Israels barn: Bo i landet…” Man kan också spåra en respekt för olika böneriktningar i Koranen, och ett erkännande av att judarna ber mot Tempelplatsen [2:145-146]. “Allah säger själv att Jerusalem är lika viktigt för judarna som Mecka är för muslimer”, avslutar Palazzi.

Myter om islam og Jerusalem

Myt 1: “Den islamiska kopplingen till Jerusalem är äldre än den judiska”

Palestinska ledare har hävdat att Jerusalem “alltid” varit under muslimsk suveränitet. “Den muslimska anknytningen till Jerusalem började inte med profeten Muhammed, men den började med profeterna Abraham, David, Salomo och Jesus, som också är profeter inom islam”, skriver Ibrahim Hooper. Att tillägna sig viktiga människor inom judendomen och kristendomen på detta sätt, visar inte mycket respekt för andra religioner.

Myt 2: “Koranen nämner Jerusalem”

Flera översättningar och utgåvor av Koranen har fotnoter och hakparenteser som säger att “den mest avlägsna moskén” måste vara i Jerusalem, och vissa tar sig också friheten att placera Jerusalem i texten. Du kan läsa mer om varför detta måste vara fel under avsnittet Ny förståelse för Muhammeds nattresa.

Myt 3: ”Muhammed besökte verkligen Jerusalem”

Muhammeds islamiska biografier är mycket omfattande, och det nämns aldrig att han lämnade Arabiska halvön, mycket mindre att han åkte ända till Jerusalem. Karen Armstrong, specialist på islam, konstaterar det uppenbara när hon påpekar att “Muhammeds mystiska nattresa till Jerusalem …inte var en fysisk upplevelse, utan en visionär”.

Myt 4: “Jerusalem har ingen betydelse för judar”

Det första steget är att förneka den judiska kopplingen till Västra muren, den enda delen av det gamla judiska templet som fortfarande står kvar. Ända sedan 1967 har muslimska ledare framställt judisk tillhörighet till Västra muren som “en aggression mot al-Aqsa-moskén”. “Det finns inte en enda sten i Klagomuren relaterad till judisk historia”, har palestinska myndighetens mufti hävdat. Muslimska institutioner har pressat västerländska medier att nämna Tempelberget och Västra muren för sina islamiska namn (Al-Haram ash-Sharif och Al-Buraq), och inte med sina mycket äldre judiska namn. Al-Haram ash-Sharif var ett namn som användes under den ottomanska perioden.

Nästa steg är försöken att neka judarna tillgång till Västra muren och Tempelberget och att neka någon form av judisk kontroll i Jerusalem. “Jag kommer inte att acceptera någon israelisk suveränitet i Jerusalem”, sa Yasser Arafat år 2000. “Det finns inget att förhandla om eller kompromissa om Jerusalem”, sa Saudiarabiens kronprins Abdullah.

Det sista steget är att neka judarna tillgång till staden. Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas sade 2015 att judarna har ingen rätt att ”besudla” al-Aqsamoskén med ”sina smutsiga fötter”.

Varför är Jerusalem världens centrum?

I modern tid har Jerusalem främst blivit ett centrum för världens uppmärksamhet efter att judarna återfick suveränitet över staden under förra seklet. Under de hundratals år när olika muslimska imperier kontrollerade staden, hade den bara några tusen invånare. Staden gjordes aldrig till en politisk huvudstad, utan styrdes från avlägsna huvudstäder. Medan judar i exil ständigt hade en religiös längtan efter att återvända till staden, missbrukade muslimska härskare och den lokala arabiska befolkningen möjligheten att utveckla staden.Det var inte förrän omkring 1880, då den sionistiska invandringen började på allvar, som befolkningstalen steg betydligt över 20 000 invånare. Sedan 1882 har både antalet judar och muslimer i staden ökat dussintals gånger. Från det att Jerusalem blev Israels huvudstad har staden vuxit till att bli en metropol med cirka 900 000 invånare.

Skulle världen vara upptagen av Jerusalem om det fortfarande var en liten bergsby i ett arabiskt och muslimskt imperium? Knappast. Vissa religiösa judiska och kristna pilgrimer skulle förmodligen ha varit intresserade, som de har varit i århundraden – i den mån de blev insläppta i staden. Men det är fortfarande den judiska ”suveräniteten” över staden som är det stora ”problemet” i världssamfundets ögon.

Islam och Jerusalem genom historien

Profeten Muhammed och Jerusalem

Enligt arabiska källor flydde Muhammed från Mecka till Medina år 622 e.Kr. Han kom till en stad med en betydande judisk befolkning och förändrade sin nya religion på flera områden: Han introducerade en Yom Kippur-liknande fasta, ett synagogaliknande böneställe, tillstånd att äta koshermat och tillstånd att gifta sig med judiska kvinnor. Under en tid tog Muhammed avstånd från meckafolkets tradition att be mot Ka’ba-stenen i Mecka. Koranen säger att Muhammed och hans anhängare en tid bad mot “Syrien”, men annan information gör det klart att riktningen var Jerusalem. Judarna i Medina bad, som de alltid hade gjort, mot Tempelberget i Jerusalem.

Men det tog inte lång tid innan den muslimska bönens riktning ändrades. När judarna i Medina inte gick med på att underkasta sig Muhammeds nya läror, dök en ny instruktion upp i Koranen. Nu var budskapet till muslimer att vända sina ansikten mot Ka’ba detsamma “var du än är” [2: 145]. Muhammeds experiment med Jerusalem som böneställe var bara en tillfällig taktik för att försöka vinna över judarna i Medina.

Umajjaderna och Jerusalem

Umayyad-dynastin var en arabisk kungadynasti som hade Damaskus i Syrien som huvudstad. Den första kalifen, Muawiyah ibn Abi Sufyan (603–680 e.Kr.), försökte göra Syrien dominerande i det muslimska området på Arabiens bekostnad. För detta ändamål höjdes Jerusalem upp till en helig stad, och den första stora muslimska byggnaden i Jerusalem byggdes 688–691. Klippkupolen byggdes strax ovanför eller nära där det judiska templet hade stått på Tempelplatsen.

Ny förståelse för Muhammeds nattresa

Koranen berättar om en nattresa som Muhammed gjorde “från den heliga moskén” till “den mest avlägsna moskén” [17:1]. Vissa tidiga muslimer förstod detta som bilder eller som en plats i himlen. Om “den mest avlägsna moskén” skulle vara någonstans på jorden, skulle Jerusalem eller Palestina vara mycket osannolikt. Här är några argument:

  • På andra ställen i Koranen [30:4] kallas Palestina “ett land i närheten”.
  • Palestina erövrades inte av muslimer år 621 då nattresan sägs ha ägt rum.
  • “Den mest avlägsna moskén” sägs ha kopplats till platser i Arabien, Medina eller Ji’rana.
  • De tidigaste muslimska beskrivningarna av Jerusalem, från erövringen av Kalif Omar år 638, länkar inte Tempelplatsen till “den mest avlägsna moskén” i Koranen.
  • Inuti Klippkupolen är citat ingraverade, men ingen hänvisning till 17:1 eller nattresan. Detta indikerar att Jerusalem inte var associerat med nattresan år 692.
  • Muhammad ibn al-Hanafiya (638-700) var en nära släkting till profeten Muhammed. Det sägs att han har hånat tanken på att profeten någonsin satte sin fot på berget i Jerusalem. “Dessa fördömde syrier”, då menade han umayyaderna, “låtsas att Gud satte fötterna på stenen i Jerusalem, men den enda som satte sin fot på den stenen var Abraham.”

Umajjaderna bygger Den mest avlägsna moskén (Al-Aqsa)

För att stärka sin egen position byggde umayyaderna en andra helig byggnad i Jerusalem år 715 e.Kr. De kallade den “den mest avlägsna moskén”, för att i efterhand ge staden en roll i Muhammeds liv. På detta sätt placerades “Jerusalem” i Koranen hundra år efter att den skrevs, och flera andra koranreferenser tolkades om. Umayyaderna försökte till och med flytta den muslimska pilgrimsvägen från Mecka till Jerusalem. Allt handlade om att säkra dynastins politiska inflytande i den muslimska världen.

Abbasiderna och Jerusalem

Efter att abbasiderna tog kontroll över umayyaderna och kalifatet flyttade från Damaskus till Bagdad minskade betydelsen av Jerusalem avsevärt. Inga nya byggnader av betydelse byggdes, och de som redan byggdes förföll. Klippkupolen kollapsade år 1016 och guldlagret togs från kupolen för att betala för reparationer av Al-Aqsa. Jerusalem beskrevs som “en provinsby som tillhör Ramla”, en obetydlig stad som var områdets administrativa centrum.

Historikern SD Goitein skriver om de första sexhundra åren av muslimsk dominans i Jerusalem: “Jerusalem levde i stor utsträckning som en avlägsen provinsby, överlämnad till utnyttjande av våldsamma ämbetsmän och ledare, ofta också till plågorna av upproriska fellahin [bönder] eller nomader. … Jerusalem kunde verkligen inte skryta med sin förträfflighet inom islamvetenskapen eller andra områden.”

Korsfararna och Jerusalem

Korsfararnas erövring av Jerusalem 1099 e.Kr. väckte initialt inte särskilt starka muslimska reaktioner. “Uppmaningar till jihad föll för döva öron”, skriver historikern Robert Irwin. “Man hittar ingen chock eller erfarenhet av religiös förlust eller förnedring”, skriver Emmanuel Sivan. Det var först när försöken att återta Jerusalem började på allvar som religiös propaganda eskalerade. Nytillverkade haditer (muntlig tradition av vad Muhammed hade sagt) spreds, vilka framställde det som en katastrof att Jerusalem var under kontroll av de icke-troende. Staden «är för oss som för dig. Det är ännu viktigare för oss”, skrev Saladin till sina korsfararmotståndare.

Muslimska styrkor erövrade Jerusalem från korsfararna 1187. Saladin och hans ättlingar (Ajjubid-dynastin) startade betydande byggprojekt i staden, vilket gav Jerusalem en starkare muslimsk karaktär. Fram till dess hade det islamiska Jerusalem bara bestått av helgedomarna på Tempelplatsen. Nu byggdes andra heliga byggnader och skolor i andra delar av staden. Det var vid den här tiden som det blev vanligt att koppla Muhammeds nattresa till Tempelberget, enligt fransk-amerikanska islamsexperten Oleg Grabar.

Ajjubiderna och Jerusalem

Sedan Jerusalem återigen var i trygga muslimska händer föll intresset för staden igen. “Al-Quds var inte avgörande för säkerheten i ett imperium baserat i Egypten eller Syrien, så i tider av politisk eller militär kris hade staden inte hög prioritet”, skriver Donald P. Little. När korsfarare attackerade Egypten 1219 valde en sonson till Saladin att riva muren runt Jerusalem eftersom han fruktade att det skulle ge korsfararna en stark position om de lyckades inta staden. Detta ledde till en massflyttning från staden.

42 år efter Saladins seger 1229, ingick barnbarnet al-Kamil ett avtal med kejsaren Frederick II. Muslimer fick behålla kontrollen över Tempelberget, men den helige romerske kejsaren fick kontroll över resten av staden. “Jag gav frankerna bara ruinerna av kyrkor och hus”, skrev al-Kamil i en mycket avslöjande beskrivning av Jerusalem.

Bara tio år senare, 1239, lyckades ytterligare en ajjubidhärskare, an-Nasir Da’ud, driva frankerna ur staden. Men också han gav staden direkt tillbaka till korsfararna i utbyte mot hjälp i kriget mot en av sina släktingar. Den här gången var de kristna mindre respektfulla för de islamiska helgedomarna. Klippkupolen och Al-Aqsa omvandlades till kyrkor. Även den här gången var den kristna kontrollen kortvarig, 1244 erövrades Jerusalem av muslimska styrkor från Centralasien.

Mameluckerna och Jerusalem

Under Mamlukperioden (1250–1515) förföll Jerusalem ytterligare. Stadens prestige som islams tredje heligaste stad etablerades nu, men ekonomiskt och kulturellt var staden på nedgång. I slutet av Mamlukperioden uppskattas att staden endast hade fyra tusen invånare.

Ottomanerna och Jerusalem

Den ottomanska perioden (1516–1917) innebar inledningsvis en ny vår för Jerusalem, när Suleiman den store byggde om stadsmuren (1537–1541) och gjorde andra investeringar i staden. Men framstegen varade inte. Jerusalem var så obetydligt att det ofta nämns som en del av guvernörområdena Nablus och Gaza. Religiösa skolor som tidigare gett staden en akademisk position försvann. 1749 skrev Linnés lärjunge Fredrik Hasselquist om det allmänna förfallet runt Jerusalem där ”det mesta ligger öde”. 1806 hade befolkningstalet sjunkit till färre än 9000.

“Mycket är öde, de gamla byggnaderna (förutom några) ligger i ruiner, de nya är eländiga”, skrev George Sandys under ett besök i Jerusalem 1611. Ett antal andra europeiska besökare under 1600-, 1700- och 1800-talen ger liknande beskrivningar. Staden “har förlorat all sin gamla storhet och har blivit en tiggarby”, skrev Mark Twain så sent som 1867.

De turkiska styrkorna ansåg inte att Jerusalem var värt att slåss för 1917. När de brittiska styrkorna avancerade mot staden drog turkarna sig tillbaka. Jamal Pasha, överbefälhavaren för de ottomanska styrkorna, instruerade sina österrikiska allierade att “blåsa Jerusalem åt helvete” om britterna skulle komma in i staden. Österrikiska soldater hade därför vänt sina kanoner mot Klippkupolen med planer på att förstöra staden i ett två dagar långt tungt bombardemang, men enligt journalisten Pierre van Paasen var det en österrikisk-judisk artillerikapten, Marek Schwartz, som stoppade planer.

Storbritannien och Jerusalem

Brittiskt styre, och särskilt ökande judisk aktivitet i staden, mobiliserade muslimer för mer passion för Jerusalem. Från början gjorde Jerusalems Mufti Hajj Amin al-Hussaini Tempelberget centralt i sin politiska kamp mot sionismen, som har fortsatt att vara en förevändning för våld och terror från palestinierna än idag. Mufti använde också “hotet från judar” som en förevändning för att samla in pengar i arabiska länder till renoveringen av Klippdomen och al-Aqsa. Det gjorde han bland annat genom att skicka ut bilder på helgedomarna med en Davidsstjärna ovan. Kampanjen var vällyckad.

År 1929 inledde araber i mandatområdet våldsamma attacker mot judar för att förhindra judisk tillgång till Västra muren, den västra stödmuren för Tempelplatsen. Tidigare i historien hade det spekulerats i om Muhammed hade bundit sin häst till den östra eller södra delen av stödmuren, men nu, enligt Shmuel Berkowitz, hävdades det för första gången att Muhammad hade bundit hästen till Västra muren. Återigen skapades eller ändrades religiös tradition för att uppnå ett politiskt mål.

Jordanien och Jerusalem

Den korta period under vilken Jordanien styrde Östra Jerusalem (1948–1967) visar återigen att muslimer snabbt tappar intresset för Jerusalem när de själva har kontroll. Först var det entusiasm, och den koptiska biskopen krönte kung Abdullah till “kung av Jerusalem” i november 1948. Men sedan blev det tyst. Det Hashemitiska kungahuset visade lite intresse för Jerusalem, där några av deras värsta politiska fiender bodde och där Abdullah mördades 1951. Hashemiterna var mer upptagna av att bygga Ammans prestige. Britterna hade haft Jerusalem som sin administrativa huvudstad, men jordanierna stängde alla regeringskontor (utom turistkontoret). Jerusalem hade inte ens administrativt ansvar för andra delar av Västbanken.

Den arabiska delen av Jerusalem blev åter en isolerad provinsby, mindre viktig än Nablus. Ekonomin drabbades så kraftigt att folk flyttade därifrån. Befolkningen i Amman ökade fem gånger under perioden 1948 till 1967, Jerusalem växte med bara med 50 procent. Om till exempel araberna i Jerusalem skulle ta ett banklån fick de ta sig till Amman. Jordaniens statsradio sände fredagsböner från en ny moské i Amman, inte från al-Aqsa.

Med östra Jerusalem och de muslimska helgedomarna där, under jordansk kontroll, var det också tyst om Jerusalem i arabvärlden. Ingen utländsk arabisk ledare kom till staden under de 19 åren, och Jordaniens kung Hussain (regent 1952–1999) besökte sällan staden. Kung Faysal i Saudiarabien (regent från 1964 till 1975) talade ofta efter 1967 om sin önskan att be i Jerusalem, men han passade aldrig på att be där, när han hade möjlighet.

PLO och Jerusalem

Den palestinska frigöringsorganisationen (PLO) antog sin politiska stadga 1964. Jerusalem nämns inte med ett ord. Inte heller nämns Jerusalem i den nya stadgan från 1968, efter att östra Jerusalem kommit under israelisk kontroll under sexdagskriget. Först i den ”palestinska självständighetsförklaringen” från 15 november 1988, förklaras Jerusalem som huvudstad i den palestinska staten.

Israel och Jerusalem

Den muslimska försummelsen av Jerusalem avbröts plötsligt i juni 1967, då den gamla staden kom under israelisk kontroll. Precis som på korstågens tid började muslimska ledare igen betona Jerusalems helighet i den muslimska traditionen. Bilder av Klippkupolen sattes upp överallt, från Yasser Arafats kontor till den minsta arabiska kiosken. Stadens status blev plötsligt en av de mest känsliga frågorna i den arabisk-israeliska konflikten.

I augusti 1969 satte den australiensiska extremisten Dennis Michael Rohan eld på Al-Aqsa-moskén. I kölvattnet av detta mobiliserade kung Faysal en stor grupp ledare från muslimska länder och Organisationen för den islamiska konferensen (OIC) inrättades. Efter den islamiska revolutionen i Iran 1979 har Jerusalem också blivit en stridsfråga för aytollahregimen. Strax efter revolutionen illustrerades iranska sedlar med en bild av Klippkupolen, men märktes initialt felaktigt med texten “al-Aqsa-moskén”. Den sista fredagen i Ramadan har gjorts till al-Quds dag (Jerusalems dag), när tusentals regimsupportrar går ut på gatorna och ropar död över Israel.

Palestinska myndigheter och Jerusalem

Palestinska politiska och religiösa ledare har systematiskt förnekat den judiska kopplingen till Jerusalem. “Jag säger till ledarna för vår arabiska nation och dess folk:”Jerusalem och dess omgivningar är en plats som Allah har anförtrott oss. Att rädda [Jerusalem] från bosättningsmonstret och faran med judisering och konfiskering av land är ett personligt [islamiskt] bud [“fard ayn“] som åligger oss alla. Därför uppmanar jag er alla att vidta seriösa och omedelbara åtgärder för att rädda [Jerusalem] och att göra alla möjligheter tillgängliga för att stärka vår beslutsamhet och behålla dess historiska, kulturella och religiösa karaktär”, sa till exempel PA:s president Mahmoud Abbas 2012.  Han anser att Jerusalems sanna identitet är “arabisk, islamisk och kristen”.

Stormuftin i Jerusalem, shejken Muhammad Ahmad Hussein, påstod 2015 att det aldrig har funnits ett judiskt tempel på Tempelberget. “Al-Aqsa-moskén har varit en islamisk moské sedan världens skapelse. Det har aldrig varit något annat än en moské”, hävdade han. – PA:s förnekande av judisk historia i Israels land är grunden för PA:s förnekande av Israels existensrätt. En av nyckelkomponenterna i PA:s revidering av historien är att förneka att det fanns ett tempel i Jerusalem, och detta kommer från toppen i PA, kommenterar Itamar Marcus i Palestinian Media Watch.

Hamas och Jerusalem

Hamas mål är att bygga upp militär kapacitet för att ”återerövra Jerusalem och de heliga platserna”. “Att skydda Jerusalem och Al-Aqsa-moskén från judisering, förstörelse och splittring borde vara ett samlat nationellt mål”, sade Hamas ledare Khaled Mashaal 2013. Fatah har ingen rätt att kompromissa om Jerusalems framtid som “drabbar” staden eller helgedomarna. Han vill ha en gemensam front mot delningen av Jerusalem, som inkluderar arabländerna och palestinierna som helhet. “Vi måste bekräfta för oss själva, för kommande generationer och för världen att Jerusalem är kärnan i vår sak, vår kamp och vår politiska, religiösa, nationella och historiska symbol. Det borde inte råda någon oenighet om detta”, sa Mashaal.

Judarna älskar Jerusalem mer än muslimerna

Judisk kärlek till Jerusalem fick oväntat beröm när ledaren för Islamiska Jihad Ramadan Shalah deltog i en muslimsk teologisk konferens i Teheran 2014. ”Vad betyder Jerusalem för oss? Lär dig av judarna, av den förbannade enheten [Israel]. De älskar Jerusalem inte bara som en militär fråga, utan som en kulturfråga”, sa Shalah.

Anti-Jerusalem synpunkter i islam

Det faktum att muslimer på Muhammeds tid bad mot Jerusalem i ett och ett halvt år och sedan vände ryggen mot staden, innebär för vissa att staden har förkastats av Gud. Detta är tydligast när muslimer ber i al-Aqsa-moskén – vända med baksidan mot Klippkupolen (i norr) och ansiktet mot Mecka (i syd).

År 1930 publicerade Muhammad Abu Zayd en bok i Egypten där han påpekade att Muhammeds nattresa inte hade något att göra med Jerusalem. Boken censurerades, vilket visar att inriktningen inom islam för Jerusalem, har nästan fullständig dominans.

Jerusalem och Oslo-avtalen

Tills förhandlingar kommer fram till något annat, har palestinierna accepterat att hela staden är under israelisk kontroll. Vårt grannland Norge, som undertecknade avtalet, borde särskilt veta detta.

Vad händer med Jerusalem om staden delas?

Om palestinierna får suveränitet över Östra Jerusalem kommer det inte bara att innebära slutet på allt judiskt liv i Gamla stan och i de arabdominerade distrikten. Det kommer också att innebära att det kommer att bli mycket svårt att upprätthålla en judisk majoritet i västra Jerusalem över tid. I praktiken riskerar judarna att Jerusalem återigen kommer att gå förlorat, och att de kommer att förlora majoriteten av befolkningen som de har haft under de senaste 150 åren, skriver Nadav Shragai.

Oljeberget i Jerusalem

Historikern Aryeh Kimelman har visat att Oljeberget var en religiös samlingsplats för judar redan innan Salomos tempel byggdes. Mycket tyder på att kung David använde toppen av berget som en plats för bön (2 Sam. 15:32). I judisk tradition spelade Oljeberget en roll i historien från Noahs tid. Oljebladet som duvan tog med tillbaka till Noah efter översvämningen, sägs ha plockats på Oljeberget.

Judarna var utestängda

En viktig anledning till att israelerna ville behålla kontrollen över Östra Jerusalem var det som hände under perioden då Jordan styrde där. I vapenstilleståndsavtalet från 1949 stod det att judarna i Israel ska ha tillgång till sina heliga platser i Östra Jerusalem (inte minst Västra muren / Klagomuren). Men trots avtalet var Östra Jerusalem stängt för judar under hela perioden. Östra Jerusalem stängdes också för alla andra israeliska medborgare, oavsett religion. Och världen brydde sig inte. Det var inte förrän den veckan som Israel under sexdagskriget 1967 tog kontrollen, som den stora omsorgen från kristna ledare började, för att alla religioner skulle få tillgång till sina heliga platser.

Muslimsk konstruktion har äventyrat al-Aqsa

Muslimer har länge anklagat Israel för att göra ingrepp i området vilket hotar moskéerna på Tempelplatsen. Men genom sina egna åtgärder har muslimska organisationer skapat en verklig kollapsfara i två av Tempelbergets huvudmurar. Istället för att erkänna detta satte de först upp hinder för att lösa problemet, nekade ansvar och stod fast vid det så länge att det hotade byggnaderna och muslimerna som bad där, skriver Nadav Shragai.

Hittade judiska kungens sigillavtryck vid Tempelberget

Nära Tempelberget i Jerusalem har arkeologer hittat ett avtryck av ensigillstämpel med texten “Tillhör Hiskia, son till Ahas, kungen av Juda.” Texten är skriven på fornhebreiska. Fyndet gjordes under Tempelbergets södra vägg.

“Jerusalem är där Israels framtid kommer att avgöras”

Israel måste erkänna Jerusalems unika strategiska betydelse, förutom att hantera demografiska utmaningar för att säkerställa att staden förblir israelisk, skriver professor Efraim Inbar. Jerusalems religiösa och historiska betydelse är självklar för alla judar. Men staden är också strategiskt viktig militärt. Kontrollen över Jerusalem säkerställer den enda motorvägen från Medelhavskusten till Jordandalen. Denna väg tillåter för israeliska säkerhetsstyrkor att ta sig igenom utan för mycket kontakt med arabiska territorier.

USA erkände Jerusalem som Israels huvudstad

Den 6 december 2017 höll USA:s president Donald Trump ett historiskt tal där han erkände Jerusalem som Israels huvudstad. Trump meddelade också att USA kommer att börja arbetet med att flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem, vilket genomfördes den 14 maj 2018. ”Detta är bara för att erkänna verkligheten och det här är det rätta att göra”, sade Trump. ”Jerusalem är Israels huvudstad. Jag har sagt det förut och jag säger det igen”, sa Barack Obama innan han valdes till president.

”2017 varnades president Trump starkt för att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad – det skulle utlösa en explosion i Mellanöstern. Och det är klart att det blev en explosion – men inte en sådan explosion som experterna trodde skulle komma. President Trumps modiga beslut ledde till en fredsexplosion”, sa Jared Kushner, Trumps rådgivare och svärson.

Turkiet och Jerusalem

”I den här staden som vi fick lämna i tårar under första världskriget är det fortfarande möjligt att se spår av det ottomanska motståndet. Jerusalem är vår stad, vår stad”, sade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan 2020.


Källa

Huvudkällan till denna temasida är artikeln The muslim claim to Jerusalem av Daniel Pipes, publicerad av Middle East Forum 2001. Artikeln innehåller också fotnoter till andra referenser.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.