Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Vad står MIFF för?

Det finns många israelföreningar i Sverige. De flesta bygger på någon uppfattning som medlemmarna har om judarna eller Israel och arbetar för att sprida det. MIFF går en annan väg.

Av Odd Myrland

15 april 2002

Några av deltagarna på MIFF:s landsmöte i Åsgårdstrand 2011. (Arkivfoto: Atle Hansen, MIFF)

Med Israel för Freds logga från 1970-talet till 2011.

Med Israel för fred (MIFF) utgår från vad de flesta i Israel (de stora grupperna) tycker. Vår uppgift är att förklara för människor som förstår svenska hur de flesta israeler tänker. Vår uppgift är därför inte att själva föra fram en åsikt, utan att förmedla israelernas åsikter (de största grupperna och inte minst Israels lagligt valda regering).

 

Återger olika åsikter

Om den här webbplatsen ger läsarna en så tydlig bild som möjligt av hur de flesta israeler uppfattar situationen, har vi gjort vårt jobb. Vi hoppas att de flesta, vid närmare eftertanke, tycker att det är bra att det finns en sådan plats på svenska, oavsett om man håller med eller inte.

MIFF ser det inte som sin uppgift att ha en egen åsikt om frågor som det finns oenighet om mellan de stora grupperna och partierna i Israel. Vi återger olika åsikter, så människor får dra sina slutsatser själva. Som organisation vi t.ex. neutrala till judiska bosättningar på Gazaremsan och Västbanken, eftersom det är mycket kontroversiellt i Israel. Vi noterar att en klar majoritet i Israel är villiga att ge upp bosättningarna i utbyte mot en verklig, varaktig fred. Problemet är att grannarna inte verkar vara villiga att ingå en sådan fred.

Religiöst neutrala

Vi är en religiöst neutral organisation. Detta innebär att vi inte behandlar profetior, bibelns lärdomar om Israel eller andra teologiska ämnen, förutom en viss saklig information. Det är en grundprincip hos oss att judar, kristna och sekulära människor ska kunna känna sig hemma och kunna delta på lika villkor på alla nivåer i organisationen. Gemensamt för oss är en vänskap till Israel. Det är också viktigt att vårt material är relevant för människor som inte tror på Bibeln.

Detta betyder inte att alla MIFF-medlemmar är religiöst neutrala personligen. Tvärtom är många av oss starkt involverade i olika former av kristen eller judisk aktivitet, och vi kan ha starka (och olika) syn på profetior, mission bland judar etc. Många av MIFF-medlemmarna är därför också medlemmar i en eller flera fler andra israelgrupper. De religiösa frågorna, vänskapen med speciella grupper av judar etc. tas hand om genom dessa organisationer eller församlingar.

“Gemensamt arbetsmöte”

Samtidigt kan man stödja informationsarbetet som MIFF bedriver. Vi ser ingen motsättning mellan dessa organisationer. Därför kan vi samla människor med olika åsikter i ett fruktbart samarbete och en god vänskap, trots olika åsikter. Vi skapar ett slags permanent “gemensamt arbetsmöte” där vi lämnar inbördes tvister mellan Israels vänner och samlas kring vad vi har gemensamt.

Vi ber dem som brinner för speciella frågor att respektera MIFF:s egenart och uppträda respektfullt hur och vad vi uttrycker oss.

Relaterade artiklar:
MIFF och Bibelns profetior
Kristna fundamentalister?

För fred?

MIFF:s utgångspunkt är att israelerna har en stark önskan om fred. Det finns väldigt få chaufförer, läkare, jordbrukare, lärare, industriarbetare, affärsmän etc. som vill bli inkallade till krig, som israelerna så ofta har fått uppleva.

Men det får inte bli en “fred” som tillåter terror och / eller som i slutändan underlättar ett stort krig som syftar till att bryta ner den judiska staten.

Vi hoppas att vårt informationsarbete kan vara ett litet bidrag till en fred där judar får leva i säkerhet och där palestinier och andra araber drar nytta av fredligt samarbete med Israel.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem