Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Historiskt försvarsavtal mellan Marocko och Israel

Israels försvarsminister Benny Gantz skakar hand med Marockos försvarsminister Abdellatif Loudiyi efter att parterna undertecknat ett omfattande memorandum i Marockos huvudstad Rabat onsdagen den 24 november. (Foto: Försvarsdepartementet)

För första gång har Israel signerat ett omfattande memorandum med ett arabiskt land

I onsdags undertecknade Israels försvarsminister Benny Gantz ett memorandum med sin marockanska motsvarighet. Det är första gången ett sådant avtal har ingåtts mellan Israel och en arabstat, skriver Times of Israel.

Avtalet gör det lättare för de två ländernas försvarsdepartement och militär att kommunicera och dela underrättelser. Tidigare var sådan kommunikation endast möjlig mellan ländernas underrättelsetjänster.

– Vi har precis skrivit på ett avtal om militärt samarbete – med allt vad det innebär – med Marocko. Detta är en mycket viktig händelse, som gör att vi kan gå in i gemensamma projekt och tillåta export av israelisk försvarsutrustning hit. Jag tror att banden mellan Marocko och Israel måste bli ännu starkare, fortsätta att utvecklas och expandera, och jag är glad att jag har spelat en roll i det, sa försvarsminister Benny Gantz efter undertecknandet av det historiska avtalet.

En tjänsteman från försvarsministeriet säger att även om Israel har en nära säkerhetsrelation mellan Jordanien och Egypten så har de inte ett överenskommet memorandum med dem, vilket gör avtalet med Marocko “unikt”.

– Det här är starten på ett officiellt säkerhetssamarbete mellan länderna. Avtalet inkluderar formalisering av underrättelsedelning, och öppnande av länkar mellan ländernas försvarsindustrier, försvarsupphandlingar och gemensamma övningar, säger det israeliska försvarsministeriet i ett uttalande.

Gantz landade i Marockos huvudstad Rabat dagen före undertecknandet. Det är det första officiella besöket av en israelisk försvarsminister i landet, som äger rum efter att de två länderna normaliserade relationerna förra året.

Förutom det första besöket av en försvarsminister var det också första gången som soldater från det israeliska försvaret besökte landet i uniform. Tre uniformerade IDF-officerare ingick i försvarsministerns delegation, varav två har marockansk bakgrund. Båda föräldrarna till brigadgeneralen Yaki Dolf föddes i Marocko, medan överste Noam Arbelis mor föddes i arablandet. Omkring 700 000 israeler beräknas ha marockanska rötter.

Gantz besök är det andra besöket av en israelisk minister i Marocko på kort tid. Utrikesminister Yair Lapid besökte landet i slutet av augusti, bland annat för att officiellt öppna ett handelskontor i huvudstaden Rabat.

För första gången har israeliska officerare besökt Marocko i uniform. Två av dem har marockansk bakgrund. Här fotograferas överste Noam Arbeli (från vänster), brigadgeneral Yaki Dolf och överstelöjtnant Netanel Kula utanför den marockanske kungen Muhammed V:s grav i Rabat. (Foto: Försvarsdepartementet)

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem