Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

PA: Förintelsen av Israel är oundviklig

PA:s stormufti Muhammad Hussein sa på den palestinska myndighetens (PA) officiella Tv-kanal att utplåningen av Israel närmar sig. (Foto: skärmdump)

Den palestinska myndigheten fortsätter att sprida budskapet att Israel ska förintas.

Den palestinska myndighetens (PA) tro på att Israel förr eller senare kommer att utplånas, är ett utspel som upprepats i decennier. Beskedet dök åter upp fyra gånger i PA:s officiella kanaler. PA:s högsta religiösa auktoritet, stormuftin Muhammad Hussein, försäkrade tittarna på PA:s officiella Tv-kanal att förintelsen av Israel, “befrielsen av Jerusalem” och landets “återgång till islam” bara var en tidsfråga.

Det skriver Nan Jacques Zilberdik och Itamar Marcus i ett inlägg på den icke-statliga israeliska organisationen Palestinian Media Watch.

Stormuftin Muhammad Hussein på PA:s officiella Tv-kanal den 29 september och 1 oktober 2021:

 ”Orättvisan kommer utan tvekan att upphöra och ockupationen [dvs. Israel] kommer att förgås. Om vi ​​tittar på Palestinas historia har det ockuperats av många folk, och många inkräktare har kommit hit, men så småningom upphörde ockupationen och inkräktarna försvann. Jerusalem kommer garanterat att befrias och återgå till islamisk omfamning, ädelt och starkt med sina heliga platser och sitt folk, och de onda kommer att försvinna, i den Allsmäktige Allahs vilja.”

Förnekande av Israels rätt enligt internationell lag

Strax efter stormuftins löfte om Israels förintelse, sände PA:s Tv-kanal en utfyllnad mellan programmen, där det hävdades att all judisk immigration till dagens Israel var olaglig och del av en “kolonialistisk sionistisk plan”. Därför kommer Israels existens att ta slut och folken “kommer återgå dit de kom ifrån” eftersom “ockupanterna alltid försvinner till slut”, var budskapet.

Palestinska myndighetens budskap

PA:s påstående att alla judar kommer att försvinna är ett återkommande budskap. En skribent i PA:s officiella tidning Al-Hayat Al-Jadida upprepade det 20 oktober 2021, där han skrev att Israel och israelernas dagar går mot sitt slut. Han skrev också att när Israel är borta kommer Israels historia inte vara mer “än en rad skriven i blod” av palestinsk historia.

Några dagar senare tryckte samma tidning, PA:s officiella tidning, en kommentar av en palestinsk författare i Damaskus. Han jämförde Israel med “blodtörstiga, brutala och barbariska arméer” som har ockuperat Palestina, och förutspådde att de, liksom andra, ”skulle bli besegrat” och försvinna.

Palestinian Media Watch har i åratal avslöjat hur PA sprider ett narrativ om att Israel ska förintas och att hela staten Israel är ett palestinskt land. Palestinska barn lärs också att tro att Israels slut är nära.

Här är ett klipp från stormuftin Muhammad Husseins uttalande:

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem