Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Vad gör UNRWA?

United Nations Relief and Work Agency

För att förstå UNRWA och skapandet av den palestinska staten, är det viktigt att veta bakgrunden.

UNRWA skulle ge tillfälligt bistånd

Nazisternas mål att massutrota alla judar under andra världskriget hade misslyckats och det judiska landet Israel återupprättades. Genast startade i stället araberna ett anfallskrig mot Israel som medförde att 600 000 araber lämnade området. FN:s generalförsamling upprättade då hjälporganisationen UNRWA för dessa flyktingar. Mandatet fastställdes för att humanitärt tillfälligt bistå dem tills en fredlig lösning på konflikten uppnåtts. Den förväntades vara avslutad efter ett år.

Varför ökar antalet flyktingar?

UNRWA har rapporterat att antalet arabiska flyktingar har ökat i stället för, som förväntat, minska. UNRWA medger att de haft ”vissa svårigheter att skilja de verkliga flyktingarna från resten av befolkningen”. Felen berodde på att:

  • Flyktingar registrerades vid ankomsten och räknades, men deras namn ströks inte från listan om de flyttade eller dog.
  • Flyktingar som flyttade från ett område till ett annat kunde räknas flera gånger på vägen och varje gång lades de till i listan över flyktingar i området.
  • Lokala fattiga inkluderades även om de inte var flyktingar.
  • Det fanns människor som lämnade sina hem på grund av störda förhållanden, men återvände till dem strax efteråt. Ändå registrerades de som flyktingar och uppgifterna förblev permanenta.

Högst 30 000 är palestinska flyktingar

Idag finns inga exakta uppgifter om hur många som idag är verkliga flyktingar, men en undersökning och sammanställning gjord i USA samt Libanon, beskriver att de ursprungliga flyktingarnas verkliga antal är färre än 30 000. UNRWA räknar ändå 5,7 miljoner personer som ”flyktingar”, för att de är ättlingar till flyktingarna.  Ingen annan grupp flyktingar ärver sitt flyktingstatus – bara palestinier. De har alla permanent flyktingstatus, även om de blir medborgare i t ex Sverige. En tredjedel hålls kvar i flyktingläger i arabiska grannländer, Gaza och på Västbanken. Två tredjedelar har hem i andra länder. UNRWA får bistånd för varje person, oavsett var de är medborgare.

En palestinsk stat skapades av KGB

Det har historiskt aldrig funnits en “palestinsk nation”. Namnet “Palestina” var ett begrepp som användes av romarna för att radera Israels judiska identitet. Det har ingenting att göra med arabiska flyktingars önskan om en stat.

Ion Mihai Pacepa, tidigare chef för Rumäniens utrikesunderrättelsetjänst, kunde vid sitt avhopp avslöja att den palestinska befrielseorganisationen (PLO) skapades genom samverkan med KGB.  1964 godkände det första PLO-rådet den palestinska nationella stadgan – ett dokument som hade utarbetats i Moskva av 422 representanter som handplockades av KGB. Det palestinska nationella förbundet och den palestinska konstitutionen föddes också i Moskva, med hjälp av Ahmed Shuqairy, en KGB- agent som blev den första PLO-ordföranden.

”Det palestinska folket existerar inte”

”Det palestinska folket existerar inte. Skapandet av en palestinsk stat är ett medel för att fortsätta vår kamp mot staten Israel för vår arabiska enhet. I verkligheten idag är det ingen skillnad mellan jordanier, palestinier, syrier och libaneser. Endast av politiska och taktiska skäl talar vi idag om existensen av ett palestinskt folk”.

PLO-ledaren Zuheir Mohsen,

ansvarig för Damur-massakern

PLO:s mål var inte en egen stat

1964 samlades ledarna för PLO för att deklarera sina stadgar. Målet var att utplåna Israel som judisk stat. De beskrev inte vid något tillfälle att de vill ha självstyre, varken i Gaza eller i Judéen eller Samarien, utan kravet var att allt land som kontrollerades av Israel vid den tiden var deras. Egyptiern Yasser Arafat utsågs till ledare. Han var en hängiven marxist i KGB:s underrättelsetjänst. KGB förstörde de officiella uppgifterna om Arafats födelse i Kairo och ersatte dem med fiktiva handlingar om att han hade fötts i Jerusalem och därför var palestinier. Hans uppdrag var att förändra flyktingfrågan till ”den palestinska kampen för befrielse och återvändande.”

”Eftersom vi inte kan besegra Israel i krig, gör vi detta stegvis. Vi tar alla territorier vi kan och etablerar en suveränitet där, och använder det som en språngbräda för att ta mer. När tiden är inne kan vi få de arabiska nationerna att gå med oss ​​för det sista slaget mot Israel.”

Yasser Arafat 1993

Myten om en historisk palestinsk stat

Myten om en palestinsk stat erkänns av den före detta PLO-terroristen Walid Shoebatt i sin fråga:

”Varför lade jag mig till sängs som jordanier den 4 juni 1967 och vaknade som palestinier? Vi ansåg oss vara jordanska medborgare tills judarna återvände till Jerusalem. Helt plötsligt skulle vi vara palestinier.”

Olof Palme stred hårt för bildandet av den palestinska myndigheten (PA). Det är inte konstigt att hans porträtt hänger på hedersplats på deras ledares kontor, under en karta där alla israeliska ortsnamn fattas. Agendan är tydlig – Israel ska utraderas. Så även budskapet i palestinska barnens skolböcker. Sedan Palme tagit in terroristen Arafat i finrummet i Alger 1974, har SAP varit Israelfientlig.

Palme och karta över Israel utan judiska städer i receptionen i Ibdaa center i flyktinglägret Daheishas( Foto : privat)

Osloavtalens krav på PLO

Oslo-avtalen innehåller krav på att dessa stadgar, med utplåning av judar, skall ändras. I Avtalets artikel XV att ”hindra terrorism, brott och fientligheter” efterlevs lika lite som artikel XXII ”avstå från uppvigling, inklusive fientlig propaganda”. Erkännandet av judars existens i deras land och garantier för deras säkerhet skulle skrivas in i stadgarna.  Ingen sådan ändring har skett. Tvärtom, i grundstadgan och i barnens skolböcker sägs det att målet är att döda judar och förstöra Israel. ”From the river to the Sea” är en återkommande slogan, både i skolböcker och i kampsånger av t ex Muhammad Assaf. Han är UNRWA:s officiella ungdomsidol, trots att han hyllar uppror och våld.

Palestinierna får sex gånger mer bidrag än världens flyktingar tillsammans

Organisationen UNRWA får 6 gånger mer i bistånd än världens alla andra 65 miljoner flyktingar får tillsammans genom UNHCR. På UNRWA:s webbplats finns ingen information om hur biståndet fördelas. Minst 839 miljoner dollar mottogs år 2020 förutom oregistrerade kontanta donationer. Med hjälp av svenska folkets donationer på 60,4 miljoner USD för år 2020, blir Sverige fjärde största bidragsgivaren till UNRWA. Det finns ingen transparens av vad som händer med skattebidragen. Revisionsrapporter har visat på budgetöverskott. Ändå finns vittnesmål om att ekonomisk hjälp inte har erbjudits flyktingar i lägren sedan 10 år tillbaka. UNRWA:s chef påstår att palestinska barn måste leta i soptunnor efter mat. Allt medan ledare i PA och Hamas lever i bekväma palats.  UNRWA:s chef anser ändå att verksamheten som sysselsätter 30 000 personer måste fortsätta.

UNRWA är problemet, inte lösningen

Det ursprungliga syftet med UNRWA var en tillfällig humanitär hjälporganisation under FN. PA har inte accepterat den judiska staten Israels existens och motverkar palestiniernas assimilering i värdländerna. Eftersom UNRWA ger palestinierna mer pengar ju fler generationer som föds utan att konflikten löses, så tjänar PA på att det aldrig blir fred. Bidragen är bränslet för den islamistiska kampen mot judarna.

UNRWA-skolor uppmuntrar hat och våld

Undervisningen i UNRWA:s skolor har starkt uppmuntrat ungdomar till handlingar för att döda judar. De den palestinska myndighetens skolböcker som används i UNRWA-skolor har haft våldsuppviglande budskap länge och budskapet har blivit värre för varje år. Palestinska barn hyllar terrorister som hjältar i UNRWA parader. En generation palestinier lär sig att hata judar. Belöningssystemet ”Pay för slay” inspirerar fattiga ungdomar att utföra terrorattacker. Inget av detta har tagits på allvar av svenska UD.

”En nation är inte härlig utan jihad.”

Nobel Hadit och dess vetenskaper, åk 1, 2013 (sid 145)

Hamas har fritt tillträde för rekrytering av barnsoldater i UNRWA:s förläggningar. Flyktingarnas verklighet har blivit en permanent mardröm med utanförskap, fattigdom, misär och fångenskap med hjärntvätt till hat och jihad. Bildandet av UNRWA har skapat en uppväxande palestinsk generation med hat mot Israel, som en ny Hitler-jugend. Hamas sommarläger för 50 000 barn från UNRWA-skolorna, ger även i år vapenutbildning och krigstaktik under ledning av al-Qassam Brigades militära rådgivare.

”…Och därför är jihad och offer nödvändigt… Dra ditt svärd från skidan, för den borde inte vara i sin skida längre…”

En dikt i en skolbok i UNRWA-skola

Sverige stöder palestinsk terrorism

Då svenska regeringen 2014 erkände den arabiska staten ”Palestina” tog de i praktiken ställning för striden mot Israel och propagandan som presenterar araben som det förtryckta offret under ”sionisterna.” Trots all information som regeringen har fått om PA och UNRWA:s koppling till terror har svenska skattebetalares pengar ändå tillåtits att strömma till detta fredshindrande projekt. Trots att 4360 raketer avsiktligt sköts mot tätbefolkade israeliska städer i maj 2021 från Gaza, trots att underjordiska terror tunnlar byggs från UNRWA:s skolor och missiler har skjutits från deras byggnader, så hördes inget krav om förändring av UNRWA från svenska UD.

Riksdagsbeslut om biståndet till UNRWA

Under perioden 2020–2024 bidrar Sverige med ca 1,5 miljarder kronor till UNRWA och palestinierna. Syftet sägs vara att minska fattigdomen i landet, ge bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till respekt för de mänskliga rättigheterna, få till stånd ett demokratiskt, självständigt, sammanhängande och livskraftigt Palestina som existerar sida vid sida med Israel i fred och säkerhet.

Vad gör Sverige för fred och demokrati i Palestina?

Sida ska ”genomgående eftersträva att stärka förutsättningar för ansvarstagande och ansvarsutkrävande”, heter det. Men trots återkommande, allvarliga brott mot demokratiska (eftersom inte ett parlaments- eller presidentval existerat på 16 år och PA fortsätter att uppvigla till våld) agerar inte Sveriges regering. Och fortfarande har Sverige ingen koll på vart pengarna går och ger ”ett omfattande, flerårigt och icke öronmärkt kärnstöd”. Och när en palestinsk politiker och regimkritiker slås ihjäl i sin säng av president Abbas säkerhetsstyrkor, så gör Sveriges regering ingenting? Jo, de skickar mer pengar. Något ansvarskrävande har ännu inte skett.

UD anser att de inte har anledning att ifrågasätta UNRWA:s ledning (vars ledning fick avgå efter korruptionsskandal) eller dess politik (som tiofaldigat i antal flyktingar istället för att försöka lösa problemet).

Motstånd mot UNRWA i Sverige

Flera partier i Sveriges riksdag motionerar om att vi ska reagera vid korruption, avbryta bistånd vid upprepade felaktigheter och att verka för att avveckla UNRWA. Men majoriteten fortsätter stödja ett bidragsslukande över 70-årigt projekt, som visat sig hindra fred och demokrati.

Vi borde kunna göra något mycket bättre både med Sveriges ekonomi och vårt engagemang som en humanitär hjälp. UNRWA:s nuvarande budget skulle istället kunde omvandlas till ett startbidrag för flyktingarna för att börja bygga ett liv på ny plats. Om flyktingarna kan assimileras i nuvarande värdländer borde UNRWA kunna avvecklas.

Det är dags att ta till sig UNRWA:s nya chef Philippe Lazzarinis uppmaning att donationsländerna bör ställa krav om transparens av bidragen. Till dess bör biståndet frysas eftersom UNRWA:s samröre med Hamas strider mot FN:s grundprinciper om fred.

Vid efterfrågan om transparens och kontroll av situationen har dokument med stora svartmarkerade fält skickats som svar. Ingen notis tas om att biståndet idag går till en organisation som har terror i sina stadgar och samarbetar med terrororganisationer. 

Sara Lönnström, Sweden UNRWA Reform

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem