Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

June 21, 2021

Operation God Granne 2016 – 2018

Det hände mitt under det syriska inbördeskriget. Syriska civila vågade ta sig till gränsstaketet mot Israel. Och det handlade om att våga, för det man

Israels legala gränser

Uti possidetis juris ,UPJ, (latin ”som du äger”) är en erkänd legal doktrin inom internationell sedvanerätt, alltså en sedvänja som har accepterats som lag inom