Search

Expressens falska rubrik om Israel

John Lidén Återigen ägnar sig Expressens rubriksättare åt desinformation. Den 5/8 publicerades rubriken ”Israelisk raketattack mot Libanon” och läsaren får snabbt intrycket att Israel godtyckligt attackerade Libanon. I ingressen framgår det att Israels attacker är ett svar på libanesiska raketattacker som utfördes mot Israel tidigare under dagen. En seriös rubrik hade t.ex. varit  ”Israel besvarade […]

Israels rätt på Västbanken

Den israeliska folkrättsexperten Alan Baker sammanfattar i 10 punkter Israels rättigheter på Västbanken. Han förklarar i ursprungsartikeln från januari 2013 varför han anser att det är fel att använda beteckningen ”de ockuperade palestinska områdena” och varför israeliska bosättningar är i enlighet med internationell rätt. Alan Baker är direktör på Institute for Contemporary Affairs vid Jerusalemcentret […]