Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

November 15, 2021

Sverige håller givarkonferens för UNRWA

Morgondagens UNRWA-konferens kan innebära krav på att den palestinska läroplanen rensas från jihad, martyrskap, glorifiering av våld och demonisering. Det hashemitiska kungariket Jordanien och Sveriges