Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Sverige håller givarkonferens för UNRWA

Några av de palestinska skolböckerna som uppmuntrar jihad och motarbetar fred. (Foto: IMPACT-se)

Morgondagens UNRWA-konferens kan innebära krav på att den palestinska läroplanen rensas från jihad, martyrskap, glorifiering av våld och demonisering.

Det hashemitiska kungariket Jordanien och Sveriges regering sammankallar till en internationell ministerkonferens om UNRWA i Bryssel, Belgien, den 16 november 2021. De 67 givarländerna träffas för att samla in mer pengar till FN-organet, som har över 40 000 anställda, bara för palestinier. Det är många fler än alla övriga flyktinggrupper i världen har anställda genom UNHCR.

Syftet sägs vara att “stärka UNRWA:s och det internationella samfundets ömsesidiga ansvar för att skydda rättigheterna och stärka den mänskliga utvecklingen för de palestinska flyktingarna, genom att förse UNRWA med den finansiella stabilitet och förutsägbar finansiering som den behöver för att fullt ut och effektivt genomföra FN:s generalförsamlings mandat.”

1 promille av världens flyktingar är palestinier

Det gäller alltså att samla in ännu mer pengar, trots att det bara finns 20 000 verkliga flyktingar i livet som 1948 bodde i nuvarande Israel. Alla är alltså över 73 år gamla.

Men FN tog ett helt unikt beslut att även låta barn, barnbarn osv i oändlighet definieras som flyktingar. Ingen annan folkgrupp har fått den förmånen.

Enligt UNHCR finns det 20,7 miljoner flyktingar i världen, som ligger under detta FN-organs mandat. Vi vet också att det finns cirka 20 000 kvarlevande palestinska flyktingar. Det innebär att endast knappt 1 promille (var tusende) av flyktingarna är palestinier.

Definitionen skadar flyktingar

Enligt kritikerna, är det just denna eviga flyktingdefinition, som lett till en exponentiell ökning av antalet ”flyktingar” och har bidragit till att omöjliggöra en fredlig lösning av konflikten. Den unika definitionen ger de palestinska ledarna ett stegrande påtryckningsmedel, som de inte vill vara utan.

Därför bor nu 5,3 miljoner människor i 59 flyktingläger under dåliga humanitära förhållanden. Där frodas radikalitet lika bra som arbetslöshet och judehat. Den internationella givarkonferensen planerar att ta itu med all UNRWA-politik.

Sverige gav 530 miljoner kr 2020

Sverige var den 4:e största givaren till UNRWA förra året med 60 420 012 USD, vilket motsvarar cirka 530 miljoner svenska kronor. Därför är Sveriges ledarskap och agerande nästa vecka viktig på konferensen.

Sweden UNRWA Reform vill ha svar

  • Kommer någon givare kräva att UNRWA:s läroplan rensas från jihad, martyrskap och ”rätt att återvända” med vapenmakt. Är det FN:s principer?
  • Kommer någon kräva att den paramilitära utbildningen upphör i alla UNRWA-skolor? Är det FN:s principer för ”fredsutbildning”?
  • Kommer givarna kräva att UNRWA säger upp anställda som är anslutna till Hamas? I flera länder är hjälp förbjudet till en organisation som anställer medlemmar i en terroristorganisation.
  • Kommer givarna kräva att UNRWA säger upp sitt kontrakt med ”ungdomsambassadören” Mohammad Assaf? Han reser världen runt och förespråkar våld.
  • Kommer givarna att insistera på en revision för att stoppa slöseri, dubbelutbetalningar samt ett flöde av kontanter till de Gaza-baserade terrorgrupper som fått kontroll över UNRWA:s verksamhet under de senaste 18 åren.
  • Kommer givarna kräva att UNRWA inför UNHCR-standard för att främja
    vidarebosättningen av arabiska ”flyktingar” efter mer än 70 år? UNRWA:s policy att ättlingarna till flyktingar har ”rätt att återvända” innebär att den judiska staten Israel skulle förvandlas till den muslimska staten nummer 57.

På mötet ska UNRWA:s strategi för 2023–2028 beslutas och man har lovat införa ”moderniserad planering och förvaltningsmetoder”.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 300 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan och trycka på “skicka”!