Search

Fatahs vrede avslöjar dess brott och mål

President Abbas ilska bekräftar palestinska myndighetens mål att förstöra Israel och bryter Osloavtalens grund. Palestinier från hela det politiska spektrumet har starkt fördömt ledaren för partiet Ra’am (United Arab List), som ingår i regeringskoalitionen, Knessetmedlemmen Mansour Abbas, för att han erkänt Israel som en judisk stat. Den arabisk-israeliske journalisten Khaled Abu Toameh på The Jerusalem […]