Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Fatahs vrede avslöjar dess brott och mål

Palestiniernas president Mahmoud Abbas 2020. (Foto flash/90)

President Abbas ilska bekräftar palestinska myndighetens mål att förstöra Israel och bryter Osloavtalens grund.

Palestinier från hela det politiska spektrumet har starkt fördömt ledaren för partiet Ra’am (United Arab List), som ingår i regeringskoalitionen, Knessetmedlemmen Mansour Abbas, för att han erkänt Israel som en judisk stat. Den arabisk-israeliske journalisten Khaled Abu Toameh på The Jerusalem Post rapporterar om Fatahledaren president Mahmoud Abbas vrede över uttalandet, som grundar sig på Osloavtalens ömsesidiga erkännande av varandra.

På tisdagen citerades Mansour Abbas när han sa att: “Staten Israel föddes som en judisk stat, och kommer så att förbli.” Den palestinska myndighetens (PA) president Mahmoud Abbas, som upprepade gånger har uttalat sin vägran att erkänna Israel som en judisk stat, uttryckte på onsdagen sin ilska över den arabiska Knessetparlamentarikerns uttalanden.

Brott mot fredsprocessen

Oslo II signerades 28 september 1995 av PLO:s ordförande Yasser Arafat och Israels premiärminister Yitzhak Rabin och var en förhoppningsfull början på fredliga relationer. Grunden för Osloavtalen var ett ömsesidigt erkännande. Israel erkände PLO som den legitima representanten för det palestinska folket och har fullt ut respekterat dess muslimska grund. Arafat skrev också under på att det fundamentala var att ”erkänna deras gemensamma legitima och politiska rättigheter”.

Erkänner inte Israel

Västliga pro-palestinska ledare och organisationer hävdar att den palestinska myndigheten (PA) har erkänt Israel. Kanske har de erkänt att det finns ett område som heter Israel, men inte att det är och ska förbli judiskt. Mahmoud Abbas vill påskina att det är rasistiskt att ha en statsreligion, trots att PA själva, tillsammans med 56 andra stater i världen är muslimska. Utan ett äkta erkännande av Israel som världens enda judiska stat, hade Osloavtalen aldrig undertecknats och den palestinska myndigheten hade inte skapats med Israels hjälp.

Vill fördriva judarna

PA:s presidents uttalande igår från sitt kontor om att “Dessa oansvariga uttalanden överensstämmer med uppmaningarna från extremister i Israel att fördriva palestinierna och skada statusen för den välsignade al-Aqsa-moskén och det palestinska folkets historia”, avslöjar mycket. I Israel bor 2 000 000 araber som utgör 21% av befolkningen. Ingen fördrivs, alla får fulla medborgerliga rättigheter. På PA:s område med full civil kontroll, bor inte en enda jude. Råkar en jude komma in här, lynchas han, vilket inträffade senast för två veckor sedan. Abbas vänder på verkligheten. Palestiniernas ledare vill fördriva judarna ur Israel med våld eller genom ”återvändande” av 7 miljoner ättlingar, som aldrig bott där. Majoriteten i den demokratiska staten Israel måste vara judisk – annars blir det världens 58:e muslimska stat.

Religiös uppvigling

Stridsropet ”al-Aqsa-moskén är i fara” har skallat många gånger sedan mufti Haj Amin al-Husseinis dagar, trots att israeliska ledare i ord och handling befäst muslimers rätt till sina heliga platser. Motsatsen gäller dock inte. Jordanien etniskt rensade Judéen och Samarien helt från judar, som inte fick komma i närheten av sin allra heligaste plats, Tempelberget.

Fatah saknar demokratiskt stöd

Uttalandet tillade att Mansour Abbas endast representerar sig själv när han talar om att acceptera Israel som en judisk stat. Problemet med detta är att Mahmoud Abbas Fatah inte själva kan sägas representera det palestinska folket. Mahmoud Abbas har inte utlyst ett enda val på 16 år och har bara stöd av 14% av väljarna, enligt den palestinska opinionsundersökningen PCPCSR.

Mahmoud Abbas erkänner inte andra partier

“Han representerar inte det palestinska folket hemma och överallt i världen”, löd uttalandet. Nu är det så att Mansour Abbas anser att han representerar sina väljare i Israel, inte Fatah på Västbanken eller Hamas på Gazaremsan. Det är just därför som hans parti Ra’am rönt så stora politiska framgångar. Han vill skapa goda villkor för israeliska araber. 93% av de israeliska araberna i östra Jerusalem vill tillhöra Israel, inte PA.  

Islamistiska partiet i Israels regering

President Abbas kritik mot att partiet Ra’am “strider mot religion, historia och palestinskt arv”, visar bara på Fatahs oförsonliga låsning på temat att förgöra Israel och fördriva den judiska befolkningen. Ra’am tillhör det muslimska brödraskapet, som är förbjuden och bestraffas i Egypten. Men i Israel är de med i regeringskoalitionen. Klart att Abbas blir upprörd över samarbete och försonlighet mellan judendom och islam för ett öppet och fritt samhälle. Det är det fler som blir.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem