Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

December 31, 2021

Gott Nytt År Israel !

Ett riktigt Gott Nytt År tillönskar MIFF Sverige alla israeler, men också alla våra medlemmar, som tillsammans gjort arbetet för Israel möjligt ! Fler än

“En palestinier är född i Betlehem”

Den palestinska myndigheten förnekar det judiska folkets tusenåriga historia i landet, även det faktum att Jesus var en jude.  Det används för att förneka Israels