Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

October 13, 2022

Sverige investerar så att Israel-Palestinakonflikten INTE slutar

Ett antal icke-statliga organisationer (NGO) finansierade av den svenska regeringen genom SIDA har kopplingar till EU-utpekade terrorgrupper som främjar antisemitisk retorik och är aktiva i BDS-kampanjer (bojkott, deinvestering och sanktioner) mot Israel.