Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sverige investerar så att Israel-Palestinakonflikten INTE slutar

Andrapriset i BADIL:s teckningstävling “Al-Awda Awards” 2010 gick till dfenna groteska karikatyr av en judisk man stående på döda arabiska barn.
Ett antal icke-statliga organisationer (NGO) finansierade av den svenska regeringen genom SIDA har kopplingar till EU-utpekade terrorgrupper som främjar antisemitisk retorik och är aktiva i BDS-kampanjer (bojkott, deinvestering och sanktioner) mot Israel.

De största grupperna med kopplingar till antisemitism och terror som svenska regeringen finansierar är:

SIDA beviljade NDC över 80 miljoner kronor för 2020–2024.

 • NDC:s “Strategic Framework to Strengthen the Palestinian NGO Sector” omfattar bland annat “BDS-kampanjer”, “Kampanjer för akademiska och kulturella bojkotter” och “Anti-normaliseringskampanjer.”
 • NDC “underlättade” och finansierade “Palestinska NGO:ers Uppförandekod,” som avvisar “alla normaliseringsaktiviteter med ockupanten…”·        
 • Enligt sitt avtal med SIDA ger NDC stöd till följande palestinska icke-statliga organisationer:
Källa: BADIL

Defense for Children International – Palestine (DCI-P)

 • Flera personer med påstådda kopplingar till terroristorganisationen Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) har anställts och utsetts till styrelseledamöter vid DCI-P. Till exempel hyllades Hashem Abu Maria, en DCI-P-anställd, av PFLP som en “befälhavare” efter sin död 2014.
 • DCI-P leder “No Way to Treat a Child” -kampanjen, som utnyttjar barn till att demonisa Israel. Många av dess anklagelser är falska och försöker att smutskasta Israel med anklagelser om “krigsförbrytelser” och att främja BDS.
 • Den 22 oktober 2021 förklarade Israels försvarsministerie Al-Haq vara en “terrororganisation” då det är en del av “ett nätverk av organisationer” som opererar “på uppdrag av ‘Popular Front’.”
 • I maj 2018 stängde Visa, Mastercard och American Express  kreditkortsdonationer online till Al-Haq på grund av sina band till PFLP.
 • Al Haq leder anti-israeliska demoniseringskampanjer genom lagliga attacker (”lawfare”) vid Internationella brottmålsdomstolen och BDS-aktiviteter.
 • Al-Haqs generaldirektör, Shawan Jabarin, har påstådda kopplingar till PFLP:s terrororganisation och enligt den israeliska högsta domstolen agerar han som doktor Jekyll och Mister Hyde, och agerar ibland som VD för en människorättighetsorganisation och ibland som aktivist i en terrororganisation.”
 • I januari 2020 motsatte sig Al-Haq starkt, som medlem av  Palestinian NGO Network (PNGO), ett nytt krav i EU:s bidragskontrakt med palestinska icke-statliga organisationer som förbjuder bidragstagare att arbeta med och finansiera organisationer och individer som är uppsatta på EU:s terrorlistor.Al-Haqs generaldirektör Shawan Jabarin publicerade ett brev, “Jag skriver för att göra motstånd“, som motsätter sig EU:s antiterrorismkrav på finansiering av icke-statliga organisationer, och påpekar att den “nytillkomna klausulen, … kan undergräva förmågan för palestinska civilsamhällesorganisationer att engagera sig med det palestinska samhället.” Jabarin antydde vidare att Israels namngivning av sin huvudflygplats efter Ben Gurion, Israels grundande premiärminister, “inspirerar (eller uppviglar) våldsamma bosättargrupper att agera så att målen rättfärdigar medlen.”

Diakonia (ett kyrkobaserat ramverk för politisk påverkan) fick ett flertal bidrag  motsvarande sammanlagt 110 miljoner kronor (2015 – 2021) för projekt på Västbanken och Gazaremsan.

 • Diakonia utnyttjar ofta internationell rättsretorik för att demonisera Israel. Dess program “International Humanitarian Law” (IHL) främjar anti-israeliska lagfartskampanjer och en framställning om ett palestinskt offer. I mars 2021 beställde Diakonia ett ”expertutlåtande” som en del av en stor NGO-kampanj för att stämpla Israel som ”en Apartheidstat”.
 • Diakonia främjar BDS och kräver att det internationella samfundet “allvarligt överväger restriktiva och andra åtgärder mot i Israel” genom att ”utöva diplomatisk påtryckning”, vidta lagliga motåtgärder och vägra vapenöverföringar.
 • Diakonia finansierar flera mycket partiska och politiserade NGO:er, som t ex Who Profits, en av de mest aktiva BDS-grupperna.
 • År 2017, försvarade Diakonia “Women’s Affairs Technical Committee” (WATC), efter att WATC kritiserats för sin roll i att bygga ett ungdomshus uppkallat efter Dalal Mughrabi, en terrorist som 1978 mördade 37 israeler, inklusive 12 barn. Däremot fördömde WATC-givarna Norge och UN Women starkt användningen av deras medel till detta ungdomscenter.

Sverige försåg NRC med ett flertal bidrag sammanlagt upp emot 50 miljoner kronor (2015-2024) för projekt på Västbanken och Gazaremsan.

 • Ett av NRC:s huvudprojekt i Israel, “Information, rådgivning och juridisk assistans (ICLA),” utnyttjar rättsliga ramar för att manipulera israelisk politik och kringgå demokratiska ramar.ICLA:s påverkan i israeliska domstolar och andra juridiska mål inkluderar: “3628 öppnade och pågående ärenden för juridisk hjälp i väst”, 40 opinionsmöten, 10 anmälningar till FN-organ och “75 ärenden av allmänt intresse som utmanar orättvisa mänskliga rättigheter. “
 • NRC arbetar med ett snävt urval av politiska NGO:er som för fram en ensidig berättelse om konflikten i sina program för rättshjälp och “allmänna intressetvister”. Uppgifterna om de belopp som överförts till dessa NGO:er är inte transparenta.
 • I april 2018 dödades NRC-anställde Yasser Murtaja i våldet vid Gazagränsen. NRC sa i ett uttalande att: “Yasser Murtaja … hade gått med på att för NRC dokumentera den bittra långvariga kampen som palestinska flyktingar står inför i Gaza.” Israeliska tjänstemän menade å andra sidan att Murtaja var en Hamas-aktivist.

År 2019–2020 mottog Islamic Relief Sweden nästan 15 miljoner kronor  från SIDA och 27 miljoner kronor  2017-2019.

 • I januari 2016 bröt HSBC Banking Group förbindelserna med IRW på grund av oro för terrorfinansiering.
 • I juni 2014 förbjöd Israels försvarsminister IRW från att verka i Israel på grund av dess roll i att kanalisera pengar till Hamas.
 • I november 2014 förbjöds IRW i Förenade Arabemiraten efter att ha klassificerats som en terrororganisation.
 • I juli 2020 tvingades IRW:s direktör och  förvaltare Heshmat Khalifa att avgå efter en exposé´ i The Times angående hans tidigare antisemitiska kommentarer. Enligt The Times hade Khalifa “stämplat judar som “barnbarn till apor och grisar” och kallat Egyptens president för en “sionistisk hallick”.
 • I augusti 2020 avgick hela IRW:s styrelse sedan dess nya ordförande Almoutaz Tayara, beskrivit Israel som “den sionistiska fienden” och hyllat Hamas som ”´stora män´ som svarade på ´det muslimska brödraskapets gudomliga och heliga kallelse´”.
 • PMRS fick motsvarande 53 miljoner kronor från SIDA 2016-2020 . År 2012-2015 fick de över 50 miljoner kronor.
 • PMRS driver “Palestine Monitor,” en “oberoende nyhetswebsida” som har visat starkt antisemitiska teckningar som trivialiserar Förintelsen, inklusive en teckning av en hög med utmärglade döda kroppar i randiga uniformer under rubriken “Gaza”; en avbildning av dåvarande israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu som stämplar palestinska spädbarn med ordet “terrorist”, medan de transporteras på ett transportband in i en ugn; och en teckning av en äldre palestinsk kvinna med en blodig “1948”-tatuering på armen, som syftar på siffrorna som tatuerades på armarna på judiska fångar i koncentrationslägren.
 • PMRS har undertecknat flera BDS-initiativ och har organiserat BDS-konferenser
 • I maj 2019 deltog PMRS-president Mustafa Barghouti i ett minnesevenemang som anordnats av PFLP. Den kretsade kring PFLP:s politiska byråmedlem Rabah Muhanna, som, enligt information publicerad av PFLP, “bidrog till upprättandet” av flera PFLP-anslutna icke-statliga organisationer. Hallen var dekorerad med PFLP-grejer.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

 1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
 2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
 3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
 4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem