Europa vaknar upp till NGO-korruption

Europa måste skapa mekanismer för kontroll av icke-statliga organisationer, vilket gör ett slut på frikortet som tillåter dessa grupper att utöva politiskt inflytande utan ansvar.