Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

December 18, 2022

Europa vaknar upp till NGO-korruption

Europa måste skapa mekanismer för kontroll av icke-statliga organisationer, vilket gör ett slut på frikortet som tillåter dessa grupper att utöva politiskt inflytande utan ansvar.