Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

May 5, 2023

Naturvårdsverket och Sida betalar hat- och terrorspridande palestiniers mediautbildning

Svenska Naturvårdsverket betalade över 5 miljoner kronor och Sida 22 miljoner kronor i bistånd till palestinska miljömyndigheten. Av de 25 palestinier som skulle utbildas till miljöjournalister visar MIFF:s granskning att flera av dem sprider hat och demonisering mot staten Israel eller uppmanar till jihad, terror och utplåning av Israel och dess invånare.