Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

August 14, 2023

SVT partisk och Israeldemoniserande om Ghajar

SVT beskriver en konflikt mellan Israel och Iranstödda Hizbollah genom att bara låta en pro-libanes och en terrorledare komma till tals, samtidigt som SVT bara visar bilder på israelisk militär. Detta är partiskt och demoniserande.