Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

SVT partisk och Israeldemoniserande om Ghajar

Skärmdump från SVT-reportage 13 augusti. Kollage.
SVT beskriver en konflikt mellan Israel och Iranstödda Hizbollah genom att bara låta en pro-libanes och en terrorledare komma till tals, samtidigt som SVT bara visar bilder på israelisk militär. Detta är partiskt och demoniserande.

SVT:s reporter Gilda Hamidi-Nia gör minst tio fel söndagen den 13 augusti, som bryter mot god journalistisk sed och demoniserar den judiska staten Israel i sitt reportage om byn Ghajar på Golanhöjderna.

1 Låter inte Israels argument komma fram

Terrororganisationen Hizbollah får genom sin ledare Nasrallah ge sin syn direkt till tittarna. Ingen israelisk politiker eller militär får komma till tals eller kommentera, trots att Nasrallah inte kommer vila förrän “cancern” Israel är borta.

2 Pro-libanes får oemotsagd kritisera Israel

En civil arab får gott om tid att ge sin syn och skapa en relation till publiken i videon. ”Han är ett välkänt ansikte, håller på flera spanska fotbollslag” och har kontakt med FN:s fredsstyrkor. En förtroendeskapande person som säger att Israel ”ställer till problem för Israel”. Någon med annan åsikt intervjuas inte.

3 Hizbollahs konfliktskapande mål

Hamidi-Nia nämner inte att Hizbollahs mål är samma som dess uppdragsgivare Iran – Israels utplåning. ”En motståndsrörelse mot Israel” är för vagt. Därför kan inte lyssnaren förstå att Hizbollahs syfte är att skapa konflikt och att hitta alla möjliga skäl till strid. Provokationer och terrorangrepp är Hizbollahs kända signum. Detta undviker reportern att framföra.

4 Hizbollah bryter FN:s resolution

FN:s säkerhetsråds resolution 1701 är bindande och hindrar Hizbollah att befinna sig söder om Litanifloden. Det konstateras bara i reportaget att södra Libanon ”är under Hizbollahs kontroll”. Detta gör UNIFIL inget åt, vilket är en dubbel provokation mot Israel. Israel har inte angripit de två bemannade tältposteringar som Hizbollah satt upp på israelisk mark. Hizbollah ville ha en strid, men när det inte lyckades, försöker man med Ghajar. ”Tältprovokationen” har varit omtalad, men inget som SVT-reportern tar upp.

5 Raketer från Libanon

Två raketer avfyrades från södra Libanon mot Israel i juli, 34 i april. SVT försöker demonisera den beskjutna, genom att säga att Israel ”svarade med beskjutning”. Det som besköts var den platsen som raketerna kom ifrån. Inget annat. Vilket land skulle inte besvara upprepade beskjutningar? Området är ”under (terrorgruppen) Hizbollahs kontroll” och det är de som bär ansvaret.

6 Silkesvantar mot Hizbollah

Det verkar inte få framkomma att iranskstödda terrororganisationen Hizbollah vill elda på konflikten. SVT-reportern döljer det uppenbara i meningen ”Huruvida Hizbollah bidrar till det riskfyllda spelet som kan åter sätta många människors liv på spel är det inget nån här vill prata om.” För alla med någon som helst kunskap om Hizbollah, är detta mer än lovligt infantilt. Kan Iran och Hizbollah utsätta människor för fara?

7 Historisk förklaring brister

Pro-libanesen får säga att ”Förr var det här libanesiskt och syriskt territorium. Nu har de lagt beslag på det”. Detta uppfattas som att Israel är den aggressiva parten, när det i själva verket är många anfallskrig från Libanon och Syrien som lett till Israels försvarskrig. Syrien anföll från Golan 1948, 1967 och 1973. Därför har den försvarande parten rätt, enligt internationell lag, att behålla området. Anfallarna ska inte stå skadeslösa. När Syrien vägrade sluta fredsavtal annekterade Israel Golan 1981.

8 Den delade byn Ghajars problem

Israel återtog kontrollen över hela byn under andra Libanonkriget 2006, efter att Hizbollah använt Ghajar-området för attacker. Staden blev en stängd militär zon, vilket var ett stort problem för byns befolkning. 

I september 2022 byggdes ett staket runt den norra sidan av byn Ghajar för att hindra infiltration från Libanon. Nu kunde tillträdesbegränsningarna hävas. Initiativet togs av det lokala rådet, snarare än den israeliska militären.

9 Israels säkerhetsproblem förklaras inte

Den libanesiska nyhetssajt, Naharnet, skriver att ”Invånarna i Ghajar har beviljats ​​israeliska medborgarskapsrättigheter, och Israel har nyligen öppnat staden, som länge var en militärzon, för turism.” Nu vill libanesiska aktivister ta sig in i Ghajar, vilket utgör ett säkerhetsproblem för Israel och är en sorts provokation mot den israeliska säkerheten, som inte kan accepteras.

10 Israel demoniseras

FN:s delning av Ghajar är ett stort problem både för dess invånare och för Israels säkerhet. Säkerhetsbarriären löser båda problemen, som öppnar upp byn, samtidigt som säkerheten mot terror förstärks. Det handlar inte om att ”sluka” ett område och det är Hizbollah som vinner på att skapa spänningar. SVT:s beskrivning ger ett felaktigt skuldbeläggande:

”När Israel i början av juli byggde klart en betongmur runt hela byn som slukade hela den libanesiska norra sidan blev det åter så pass spänt i området att många befarade det värsta: Ett nytt krig”.

Statsmedia anti-israelisk

Trist att se att SVT fortsätter att använda journalister som inte ger en rättvis bild av Israel och hoten mot den judiska staten, utan som till och med hellre låter terrororganisationen Hizbollah får utrymme än intervjuar en israelisk jude om dennes syn på saken.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem