Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

February 23, 2024

Netanyahu – efter kriget ska civila lokala tjänstemän styra Gaza

“Dagen efter Hamas” innebär att Egypten samarbetar för att stoppa vapensmugglingen, att arabländerna finansierar återuppbyggnaden, att någon palestinsk stat inte utropas ensidigt, att UNRWA läggs ner och att Gaza “avradikaliseras” och blir demilitariserat.