Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Netanyahu – efter kriget ska civila lokala tjänstemän styra Gaza

IDF-soldater inne på Gazaremsan i ett odaterat foto. (Israel Defense Forces)
"Dagen efter Hamas" innebär att Egypten samarbetar för att stoppa vapensmugglingen, att arabländerna finansierar återuppbyggnaden, att någon palestinsk stat inte utropas ensidigt, att UNRWA läggs ner och att Gaza "avradikaliseras" och blir demilitariserat.

Premiärminister Benjamin Netanyahu presenterade i torsdags prinicperna för hur Gazaremsan ska styras efter krigsslutet.  Han vill installera “lokala tjänstemän” utan anknytning till terrorism för att administrera civila uppdrag på Gazaremsan, istället för Hamas. 

Det korta dokumentet med titeln “Dagen efter Hamas” är en samling principer som premiärministern har uttryckt sedan krigets början, men det är första gången de formellt presenteras för godkännande av säkerhetskabinettet.

Det har tagit över fyra månader för Netanyahu att sammanställa diskussionerna i säkerhetskabinettet om “dagen efter” kriget. Det är svåra beslut och många viljor både inom regeringen och landet, men även bland de allierade internationellt.

Netanyahu har hela tiden varit tydlig med att den palestinska myndigheten (PA) inte kommer att få att återvända för att styra Gaza. Det var 2007 som PA brutalt slängdes ut från Gaza av Hamas, när PA inte accepterade valförlusten.

Men premiärministern har ibland modererat beslutet genom att säga att Israel inte kommer att tillåta PA i sin nuvarande form att återvända till Gaza.  Om PA skulle reformeras på ett sätt som Biden-administrationen vill, skulle det vara möjligt.  Generellt är dock Netanyahu bestämd att inte tillåta Gaza att bli ett “Fatahstan” – med hänvisning till det politiska partiet som leds av PA:s president Mahmoud Abbas.

“inget Fatahstan”

Gårdagens dokument nämner dock inget om PA:s roll på Gazaremsan.

Istället står det att civila angelägenheter i Gaza kommer att styras av “lokala tjänstemän” som har “administrativ erfarenhet” och som inte är bundna till “länder eller enheter som stödjer terrorism.”  

Det skulle kunna utesluta grupper som finansieras från Qatar och Iran eller möjligen PA, som ger pengar till dömda terrorister och deras familjer.

Planen börjar med att fastställa att i nuläget kommer Israels försvarsstyrka (IDF) att fortsätta kriget tills de uppnår sina mål att slå ut den militära kapaciteten och infrastrukturen hos Hamas och Islamiska Jihad, hämta hem gisslan som kidnappades den 7 oktober samt avlägsna alla säkerhetshot från Gazaremsan på lång sikt. 

IDF kommer att i framtiden upprätthålla friheten att verka på hela remsan för att förhindra att terroraktiviteten återuppstår, enligt dokumentet. 

Israel kommer att fortsätta med sitt projekt att upprätta en säkerhetsbuffertzon på den palestinska sidan av remsans gräns, som kommer att finnas “så länge det finns ett säkerhetsbehov för det. ” 

Dokumentet som presenterades av Netanyahu säger också att Israel kommer att genomdriva en stängning av den södra gränsen, för att förhindra återupplivandet av terroraktiviteten.

“stängning av den södra gränsen”

Stängningen kommer att upprätthållas “så mycket som möjligt” med hjälp från USA och i samarbete med Egypten, väl medveten om Kairos ogillande av planen på att ta över Philadephikorridoren

Dokumentet förtydligade att “den södra avstängningen kommer att bestå av åtgärder som syftar till att förhindra smuggling från Egypten – både under jord och ovan jord, inklusive vid Rafah-övergången” mellan Gazaremsan och Egypten.

Israel kommer också under en tid att upprätthålla säkerhetskontrollen “över hela området väster om Jordanien”, från land, luft och hav “för att förhindra förstärkning av terroristelement på [Västbanken] och Gazaremsan och för att motverka hot från dem mot Israel”, står det i dokumentet.

Netanyahu ger en vision av Gazas “fullständiga demilitarisering… utöver vad som krävs för att upprätthålla den allmänna ordningen.” Israel kommer att vara ansvarigt för att förverkliga detta mål under en lång tid.

“fullständig demilitarisering”

Förutom de “lokala tjänstemän” som Netanyahu vill ska vara ansvariga för allmän ordning och för civila tjänster, står det i dokumentet att Israel också ska främja en “avradikaliseringsplan … i alla religiösa, utbildnings- och välfärdsinstitutioner i Gaza.”

Han hoppas att detta ska ske “så mycket som möjligt med inblandning och bistånd från arabländer som har erfarenhet av att främja avradikalisering.”

Men Netanyahu vet att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten redan har klargjort att de inte kommer att delta i återuppbyggnaden av Gaza om det inte innebär en tvåstatslösning.

Palestinska klanledare som inte är i maskopi med Hamas skulle kunna se mer till sin egen klans bästa istället för att offra människor för ett politiskt och religiöst krig mot judar och Israel.  Men om dessa ledare samarbetar med Israel är risken att de snabbt kommer att delegitimeras och dödas av Hamas.

Samtidigt har den arabiska befolkningen på Gazaremsan, liksom i Judéen och Samarien (Västbanken), mycket lite förtroende för PA.

Israel vill inte att PA ska styra Gazaremsan, eftersom PA inte fördömt massakrerna den 7 oktober och själva deltog med sin väpnade gren Al-Aqsamartyrernas brigader.

Netanyahus principdokument är tydlig med nedläggningen av FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Inblandningen av Hamasterrorister i UNRWA och deras deltagande i massakrerna innebär att Israel kommer att arbeta för att ersätta byrån med “ansvarfulla internationella hjälporganisationer”. Men på kort sikt har man sagt att UNRWA måste fullföra sina uppgifter för att förhindra en humanitär katastrof.

“ansvarfulla internationella hjälporganisationer”

Israel kommer endast att tillåta återuppbyggnad av Gaza efter slutförandet av demilitariseringen och sedan “avradikaliseringsprocessen” har påbörjats. 

“Rehabiliteringsplanen kommer att finansieras och ledas av länder som Israel accepterar”, står det i dokumentet, som inte kopplar ihop återuppbyggnaden med någon suverän palestinsk stat.

“länder som Israel accepterar”

Netanyahu avvisar helt och hållet alla internationella diktat om en permanent uppgörelse med palestinierna, som endast bör nås genom direkta, förutsättningslösa förhandlingar mellan parterna. Israel motsätter sig ett ensidigt erkännandet av en palestinsk stat, som skulle ses som en “belöning för terror.”

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem