Efter MIFF:s kritik mot Hamaskonferensen i Malmö hoppar riksdagspolitiker av

Ett flertal av de sex riksdagspolitiker som stod på deltagarlistan till den Hamaskopplade palestinska konferensen som tog plats i Malmö i helgen, hoppade av i sista stund. MIFF var ett av de första medierna som uppmärksammade de svenska politikernas stöd till den av Sverige och EU terrorklassade palestinska organisationen.

Naturvårdsverket och Sida betalar hat- och terrorspridande palestiniers mediautbildning

Svenska Naturvårdsverket betalade över 5 miljoner kronor och Sida 22 miljoner kronor i bistånd till palestinska miljömyndigheten. Av de 25 palestinier som skulle utbildas till miljöjournalister visar MIFF:s granskning att flera av dem sprider hat och demonisering mot staten Israel eller uppmanar till jihad, terror och utplåning av Israel och dess invånare.

Är SVT pro-palestinsk?

I reportage efter reportage undviker SVT att även berätta om judendomens och Israel historia, samtidigt som palestinier får ge sin version av händelserna utan att israeler får komma till tals.