Sida : inga biståndsaktörer fördömer Hamas förbehållslöst

Sida fick efter Hamas massakrer på över 1200 människor i Israel ett tydligt uppdrag av Tidöpartierna att ”säkerställa att inga svenska biståndsmedel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas”. Eftersom Sida fann att inga aktörer förbehållslöst fördömer terroristorganisationen Hamas, har de tolkat om uppdraget så att alla klarar kravet.

Fransk folkrättsprofessor: Hamas har inte immunitet på grund av skador på civila

Internationell rätt är inget självmordsavtal. När Hamas firar palestinska civilas explosiva “martyrskap”, och när palestinska ledare söker “frälsning” genom massmord på “judar” eller “sionister”, kan inte förövarna längre ha immunitet på grund av skador på civila, skriver professor Louis René Beres.