Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Den grön-röda bläckfisken

Den radikala vänsterrörelsen är tätt sammanflätat med Islam och dess tentakler omfattar politiska, juridiska, akademiska, kulturella, religiösa och ekonomiska arenor. (Foto Ad Kan)
De anti-israeliska och islamistiska organisationernas gemensamma krig mot Israel och västvärlden

Den icke-statliga organisationen Ad Kan har en forskningsenhet som heter ”Youths for Israel”. De presenterade i september 2022 en häpnadsväckande kartläggning av individer i Europa som skapar det grön-röda nätverket vars mål är att utplåna Israel som det judiska folkets nation. Den radikala vänsterrörelsen är tätt sammanflätat med Islam och dess tentakler omfattar politiska, juridiska, akademiska, kulturella, religiösa och ekonomiska arenor.

Sionism sågs som kolonialism

På 1960-talet fann de europeiska radikala vänsterorganisationerna och sekulära palestinska terrororganisationer varandra för att tillsammans kämpa mot staten Israel. Den världsbild som förenade organisationerna byggde på ser sionismen som en imperialistisk och kolonialistisk rörelse som måste utrotas. Judarnas frihetsrörelse och strävan att återskapa sin egna nation fick inget gehör hos dem som stödde andra folks strävan efter självbestämmande.

Radikala vänstern och islamism

För att förverkliga narrativet om judarnas främlingskap på deras historiska mark i Israel, skapades samarbeten mellan radikala vänstergrupper, antiimperialistiska organisationer och palestinska terrororganisationer, som Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), Demokratiska fronten för Palestinas befrielse (DFLP) och naturligtvis Palestine Liberation Organization (PLO).

BDS startade

Strax före början av 2000-talet startade islamiska organisationer, vid sidan av sekulära palestinska terrororganisationer och internationella radikala vänsterorganisationer, en bojkott- och avlegitimiseringskampanj (BDS) mot staten Israel.

Islamismen ökar

De islamiska organisationerna identifierades främst med rörelsen “Muslimska brödraskapet”, vars inflytande har ökat i Europa sedan slutet av 1980-talet, parallellt med tillväxten av terrororganisationen Hamas, som grundades av Muslimska brödraskapet i Gaza.

Islamisternas gröna flagga

Under hela 2000-talet började medlemmarna av Muslimska brödraskapet i Storbritannien att samarbeta med “människorättsorganisationer” för att få ökat stöd för sin egen agenda. På så sätt bildades den “grönröda” alliansen mellan de islamiska organisationerna knutna till Hamas och Muslimska brödraskapet och radikala vänsterorganisationer. Islamisternas gröna flaggor förenades nu med de kommunistiska röda flaggorna med det gemensamma målet att skada Israel och USA.

Marxisternas röda flagga

Samarbetet mellan den radikala vänstern och islamiska rörelser i kampen mot Israel förenar den röda sidan – sekulära marxistiska och antiimperialistiska ideologier, med den gröna sidan – Religiösa islamiska synsätt identifierade med Hamas och Muslimska brödraskapet.

Trots de motsatta världsbilderna delar sekulära, marxistiska, antiimperialister och radikala islamister synen på Israel som en “förtryckande” förlängning av den “vita mannen” i Mellanöstern.

Legitim terror?

Terrorverksamhet från “de förtryckta” palestinierna, ses av den radikala vänstern som legitimt ”motstånd” för mot “förtryckaren” dvs staten Israel. Detta narrativ passar väl in i Muslimska brödraskapets och Hamas världsbild om terrorism mot Israel.

Målet är inte mänskliga rättigheter

Målet för den grön-röda bläckfiskalliansen är att förstöra staten Israel som det judiska folkets nationalstat. Ideologin för delegitimiseringskampanjen är ett brett paraply under vilket det finns aktivister och fraktioner som sträcker sig från stöd för en “enstatslösning” (staten Israel utan någon judisk eller sionistisk identitet) till klassisk antisemitism och terrorism.

Grönröd bläckfisk med tentakler

Den gemensamma kampanjen bedrivs på många arenor – politiska, juridiska, akademiska, kulturella, religiösa och ekonomiska. Det är som en grönröd bläckfisk med flera tentakler av organisationer som förbinder islam med den radikala vänstern, och som endast syftar till att förstöra staten Israel.

Mer specifikt material

Ad Kans forskning går djupt in i den omfattande anti-israeliska aktivitet som bedrivs i Europa av dessa organisationer mot Israel och MIFF kommer framöver publicera mer specifikt material.

Abstrakta mål ger pengar

Staten Israel kämpar inte bara mot direkta militära hot från grannländerna och mot terrorism mot enskilda människor. Det pågår en ständig och mycket omfattande kampanj i Europa av grupper som utger sig för att vara ”människorättsorganisationer”. Det är svårt att mäta dessa abstrakta mål och det är svårt att se den verkliga rasismen och judehatet bakom slagorden om ”ockupation” och ”frihetskämpar”. De ger dem tyvärr också handlingsfrihet och enorma bidragsstöd från EU.

Vilka är personerna bakom?

Mellan islamisterna och den radikala vänstern finns det flera personer som styr och håller ihop världarna. Gräsrötterna kanske kan tro att de är ideologiska fiender, men när vi i nästa artikel tittar på den högsta ledningsnivån, kommer vi se den oheliga alliansen tydligt.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem