Search

Netanyahu – efter kriget ska civila lokala tjänstemän styra Gaza

“Dagen efter Hamas” innebär att Egypten samarbetar för att stoppa vapensmugglingen, att arabländerna finansierar återuppbyggnaden, att någon palestinsk stat inte utropas ensidigt, att UNRWA läggs ner och att Gaza “avradikaliseras” och blir demilitariserat.

NGO Monitor: Sida hittade inget terrorstöd. För de letade inte.

Sida granskade inte de mest problematiska bidragstagande organisationerna och uteslöt helt tjänstemännens hatiska nätretorik. Därför ändrade Sida sin ursprungliga bedömning från att fälle till att fria de flesta bidragstagarna från terrorstöd., menar NGO Monitor.