Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Köpenhamns kommun: Bojkott av israeliska bosättningar är olagligt

Juristerna på København kommune bekräftar att både dansk lag och EU-lag förbjuder bojkott av israelska bosättningar. (Foto: Luca Sartoni, flickr)

Bojkott av varor och tjänster från israeliska bosättningar kommer att strida mot dansk lag och EU:s rättsprinciper, uppger advokater i Köpenhamn.

Av Conrad Myrland

15 mars 2021

Köpenhamns stads advokater bekräftar att både dansk lag och EU-lagstiftning förbjuder bojkott av israeliska bosättningar. (Foto: Luca Sartoni, flickr)

Under de senaste åren har ett antal norska kommuner och län antagit bojkotter av varor och tjänster från israeliska bosättningar. MIFF har bland annat i brev till Oslo och Viken förklarat att en sådan bojkott skulle vara ett brott mot norsk och europeisk lagstiftning om offentlig upphandling. Även när Trondheim var först med att utfärda ett sådant beslut, i november 2016, uppgav MIFF att beslutet var olagligt och diskriminerande.

Brott mot europeisk lagstiftning

I ett nytt uttalande drar jurister på kommunförvaltningen i Köpenhamn liknande slutsatser. Här är deras viktigaste slutsatser:

Utrikespolitik är en statlig uppgift. En kommun kan därför som utgångspunkt inte lägga sig i och/eller använda sina ekonomiska medel för utrikespolitiska ändamål.

En kommun kan inte utan särskild myndighet bojkotta varor, produkter och företag från ett annat land av utrikespolitiska skäl.

Politisk bojkott är olagligt

Den danska upphandlingslagen gör det möjligt för kommuner att ställa krav på leverantörens allmänna lämplighet och/eller på leverantörens specifika utförande av det aktuella kontraktet, men inte att bojkotta av politiska skäl. “Det är därför inte möjligt enligt anbudslagen att fastställa ett allmänt lämplighetsvillkor för att verksamheten inte ska ha produktion i de olagliga israeliska bosättningarna”, skrev kommunens jurister. “Kravet på likabehandling utesluter enbart differentiell behandling av leverantörer på grundval av en artikels ursprung från ett visst land eller en viss region.”

Strider mot EU-regler

En bojkott av israeliska bosättningar strider mot EU:s regler. “Dessutom måste en sådan allmän bojkott antas strida mot EU:s allmänna rättsprinciper”, skriver Köpenhamns advokater. 2018 sa Danmarks dåvarande utrikesminister att ett förbud mot import av nybyggarvaror “ensamt skulle kunna genomföras – i juridisk och praktisk mening – gemensamt under EU:s beskydd”.

Rekommendationen från kommunstyrelsen kommer att behandlas vid finansutskottets sammanträde den 16 mars. Förvaltningen rekommenderar att uttalandet beaktas och att förslag till bojkott (som togs upp 2015) läggs ner. I Norge gjorde det norska inköpscentret nyligen en “upphandlingsjuridisk bedömning”. Deras slutsats liknade också MIFF:s rättsliga bedömning: En offentlig köpare har “varken rätt eller skyldighet att avvisa” företag med verksamhet i israeliska bosättningar.

Aarhus: Bojkott kommer att vara olagligt

I augusti 2017 beslutade Århus kommunfullmäktige att avslå förslaget om bojkott av israeliska bosättningar. “Kommunen […] kan inte, utan särskild rättslig bemyndigande, bojkotta varor från ett annat land eller en annan region. Eftersom sådan rättslig grund inte finns ska kommunen agera enligt upphandlingsreglerna. Bedömningen är att det knappast är förenligt med upphandlingsreglerna att genomföra ett beslut om att kommunen i allmänhet inte köper varor som producerats i olagliga israeliska bosättningar i ockuperade palestinska områden”, skrev Århus kommun, enligt Köpenhamns stads dokument.

År 2011 konstaterade advokatbyrån Lett, på uppdrag av Köpenhamns stad, att “en kommun inte kan bojkotta varor, produkter och företag från ett annat land eller område utan särskild lagstiftning.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem