Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Ekonomi

IT-sektorn är stark i Israel och traditionellt är landet ett centrum för diamant- och guldhandel. Jordbrukets betydelse har minskat, men de nya gasfyndigheterna utgör en allt viktigare inkomstkälla. Satsningen på storskalig avsaltning av havsvatten har skapat ett ekonomiskt utbyte med Jordanien och minskat vattenbristen i det egna landet.

USA har godkänt Israels största försvarsavtal någonsin

Israels försvarsminister: – USA:s godkännande av Arrow 3-försäljningen till Tyskland visar USA:s förtroende för vår försvarsindustri och bidrar till vår kraftuppbyggnad och ekonomi. Det är extremt meningsfullt för alla judar att Tyskland köper israelisk försvarskapacitet.

Israels försvarsindustri skyddar nu Europa

Israels försvarsexport är på 125 miljarder kronor, varav 25 % går till arabiska grannländer och lika mycket stannar i Israel. Även Europas beroende av den judiska statens avancerade försvarssystem innebär också diplomatiska fördelar.

Det er ikke flere saker å vise