Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Schweiz parlament röstar för att minska anslagen till UNRWA för hatundervisning

UNRWA:s hälsovård och skola för palestinska flyktingar skulle vara något år, men har permanentats. (Foto: Pierre Marshall, Wikimedia Commons)
Undersökande NGO säger att utbildningssystem för palestinska flyktingar "lärde ut hat varje dag" till dem som deltog i massakrerna den 7 oktober.

Underhuset i det schweiziska parlamentet har röstat för att avbryta sin finansiering till FN-organet för palestinska flyktingar, på grund av att organisationen glorifierar terrorn mot Israel. 

Det beslut som fattades på tisdagen innebär att Schweiz tar ett steg mot att skära bort motsvarande cirka 230 miljoner kronor i årlig finansiering från FN:s UNRWA. Schweiz var tidigare den nionde största givaren.

Schweiz parlament, där underhuset nu har röstat för att avbryta finansieringe till UNRWA, eftersom organisationen glorifierar massakrerna den 7 oktober. (Foto Wikimedia)

UNRWA-chefen Philippe Lazzarini ifrågasatte inte kritiken om terrorglorifieringen, utan twittrade att han hoppades att den schweiziska senaten skulle sätta sig över beslutet.

“Besviken över det schweiziska parlamentets nationella råds beslut att minska biståndet till @UNRWA, eftersom byrån är erkänd som en viktig humanitär aktör i #Gaza och regionen. Hoppas senaten kommer att revidera detta beslut eftersom @UNRWA är den första linjens hjälp i Gaza och en livlina för miljoner”, skrev han på X.

Det schweiziska beslutet att minska biståndet leddes av Folkets Partis parlamentsledamot David Zuberbühler, enligt IMPACT-se, som lobbat för nedskärningen. 

IMPACT-se är en ickestatlig organisation (NGO) i Storbritannien och Israel som övervakar utbildningsplaner runt om i världen för att avgöra om de följer Unescos standarder för fred, tolerans och ickevåld.

 

“Israelerna har blivit fruktansvärt svikna av de internationella organisationer som gjort Schweiz till sitt hem, och framförallt UNRWA, som lärt ut hat varje dag till 7 oktober-terroristerna. Nu säger det schweiziska parlamentet sitt”, sa IMPACT-se vd Marcus Sheff och välkomnade nedskärningen.

Israel och flera NGO:er har länge hävdat att UNRWA:s skolmaterial förhärligar terrorism och anti-israelisk hets.

En ny IMPACT-se-studie visade att flera UNRWA-anställda på sociala medier har uttryckt beröm för grymheterna som begicks av Hamas terrorgrupp den 7 oktober, när terrorister stormade över gränsen från Gaza och dödade omkring 1 200 människor i Israel, främst civila som massakrerades i deras hem och på en musikfestival och ta omkring 240 gisslan.

Rapporten sade att över hälften av Gazas 500 000 skolelever går i UNRWA-drivna utbildningsinstitutioner och att den palestinska myndighetens läroplan som lärs ut i dessa skolor “är fylld av antisemitism och uppmuntrar till våld”, eftersom den palestinska UNRWA-personalen lägger till sitt eget skadliga utbildningsmaterial till läroplanen.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem