Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Innovativt världsunikt säkrar Israels vattenförsörjning

Israel kommer att säkra vattenförsörjningen för sig själv och sina grannländer med ett banbrytande projekt som leder havsvatten in i Galileiska sjön. (Foto: Itamar Grinberg, Israel Ministry of Tourism, 2 juni 2021, flickr)
Israel blir det första landet i världen som pumpar in havsvatten i sötvattensjöar och därmed säkerställer vattenförsörjningen – även under torkperioder.

Israel blir det första landet i världen som pumpar in havsvatten i sötvattensjöar och därmed säkerställer vattenförsörjningen – även under torkperioder.

Israel blir det första landet i världen som pumpar in havsvatten i sötvattensjöar och därmed säkerställer vattenförsörjningen – även under torkperioder. 

Genesarets sjö är en av de lägst belägna platserna i världen och är Israels största sötvattensjö och nödvattenreservoar.

Israel ledande

Yehezkel Lifshitz från Israels vattenförsörjning säger att projektet “bevisar att Israel är ledande när det gäller innovativt tänkande och kreativ planering som kan hantera klimatförändringar som påverkar hela världen, samtidigt som det säkerställer en hållbar vattenförsörjning, skyddar Israels naturresurser och behåller Genesarets sjö som landets strategiska buffert.”

Förbinder sjön med havet

Som en del av projektet lade Israels vattenverk tidigare i år ett 13 kilometer långt underjordiskt rör som förbinder sjön med infrastruktur som i sin tur förbinder fem avsaltningsanläggningar vid Medelhavskusten. 

– Efter fyra års arbete är Mekorot stolta över att lansera det första vattenprojektet i världen som transporterar överskott av avsaltat havsvatten från Medelhavet till Genesarets sjö. Projektet, som har kostat cirka en miljard shekel (3 miljarder kronor), ska bidra till att upprätthålla den ekologiska balansen, vattennivån i Genesarets sjö och förmågan att tjäna både ekonomin och grannländerna.

Vatten kan nu rinna in i Genesarets sjö – även kallad Galileiska sjön och Kinneret – vid Kibbutz Ginosar på dess nordvästra strand.

Mekorots vd Amit Lang säger att klimatkrisen har främjat “out-of-the-box-lösningar” och berömde projektet som är “av operativ och strategisk betydelse, vilket gör att vi kan upprätthålla vattennivån i vår nationalsjö och säkerställa att konstant flöde av vatten till grannländerna.”

Hög kostnad för konsumenter

Enligt Israels nyhetskanal N-12 mötte projektet initialt motstånd från experter inom vattenförsörjningssektorn, på grund av projektets höga kostnader, som resulterar i att israeliska konsumenter betalar mer för sitt vatten.

Under de kommande åren kommer ännu mer avsaltat vatten från nya produktionsanläggningar vatten från källor i norr att ledas in i Genesarets sjö.

Idén till vattenledningen kom efter flera år av svår torka 2013-2018, då sjöns vattennivå närmade sig en rekordlåg nivå. Tack vare rikligt med regn under de senaste två vintrarna har vattennivån tillfälligt återhämtat sig. I april nådde den sin högsta nivå på 30 år.

Klimatlösningar

Klimatförändringarna gör att mängden nederbörd i Israel kommer att minska, samtidigt som befolkningstillväxten ökar behovet av vatten. 

Ett regeringsbeslut från 2018 kräver att samhällen i norra Israel som är beroende av grundvatten och källor ska anslutas till landets nationella vatteninfrastruktur. 

Vattenledningar förser sedan de tättbefolkade och torra södra delarna av landet med vatten.

Export av vatten

Som en del av politiska överenskommelser kommer Israel att sälja cirka 100 miljoner kubikmeter vatten per år till palestinierna, som beräknas borra efter ytterligare 160 miljoner kubikmeter vatten själva i Judéen och Samarien (Västbanken). 200 miljoner kubikmeter vatten i Gaza som är under kontroll av terrorgruppen Hamas.

El- och vattenavtal

I oktober förra året gick Israel med på att fördubbla mängden vatten till 50 miljoner kubikmeter som levereras varje år till det torkdrabbade Jordanien. En månad senare undertecknade de två länderna ett avtal som kommer att förse Jordanien med ytterligare 200 miljoner kubikmeter vatten i utbyte mot jordansk solenergi.

Under 2022 avleddes 300 miljoner kubikmeter vatten från Genesarets sjö, vilket motsvarar 7,5 % av sjöns totala vattenvolym.

Avsaltat vatten försåg landet med resten av vattnet.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem