Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israelisk studie: 50-faldig ökning av antikroppar efter tredje vaccineringen

Anställda i full skyddsutrustning behandlar coronapatienter på sjukhuset Shaare Zedek. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

50 gånger fler neutraliserande antikroppar hittades hos vårdpersonal som fick sin boosterdos åtta månader efter den andra dosen.

En tredje dos av Pfizers coronavirus-vaccin ledde till 50 gånger fler neutraliserande antikroppar hos vårdpersonal som blev vaccinerade åtta månader efter sin andra dos. Den nya studien, som refereras av The Jerusalem Post, publicerades idag i Lancet Microbe av Esther Saiag och dr David Bomve vid Tel Aviv Sourasky Medical Center.

Låga antikroppshalter efter två doser

Israel startade sin vaccinering mot Covid 19 den 20 september 2020 och sjukvårdspersonal var i den första gruppen som vaccinerades. När tredje dosen nu skulle ges, kontrollerade man först antikroppshalterna hos 346 individer mellan 64 och 73 år, där 62% var kvinnor. Analyserna visade att antikroppsnivåerna i augusti var mycket låga – endast 3,67.

Tredje dosen gav kraftig antikroppshöjning

Även om antikroppsnivån inte bestämmer hela immuniteten, eftersom cellimmuniteten också är viktig, sa Saiag att denna halt var mycket låg.De som testades innan tredje dosen återvände 10 dagar senare för kontroll. Majoriteten (95,7%) hade en ökning av antikroppar upp till 150. Antispikproteinets koncentration fastställdes med ADVIA Centaur SARS-CoV-2 IgG-analys, som ger ett indexvärde upp till 150, förklarades i Lancet-artikeln. Ett index större än 1,0 anses vara reaktivt.

Tredje dosen minskade Covidvågen

“Vi såg mycket snart efter att tillräckligt många i befolkningen hade fått den tredje dosen, att den fjärde vågen avtog,” sa Saiag. ”Nu ser vi vad som hände bakom kulisserna. Vi har fått denna ökning av antikroppar. Kanske förväntade alla sig att hitta det här, men nu har vi data som bevisar det. ”

Endast två försökspersoner svarade inte alls och halten av antikroppar i deras blod förblev negativ. Ytterligare några personer svarade med endast en måttlig ökning av antikroppsnivån, trots boosterdosen. Dessa personer kommer undersökas vidare, för att försöka hitta orsaken till det dåliga svaret.

Israeliska studien ger vägledning

Detta är den största studien i sitt slag för att undersöka effekten av boosterdosen bland friska sjukhuspersonal. Planen är att fortsätta följa denna grupp efter sex, åtta och tio månader för att se vad som händer med deras antikroppsnivåer. De kommer också kontrollera om någon av dem drabbas av Covid-19 och om de blir symtomatiska eller asymtomatiska fall. Resultaten kan hjälpa regeringar över hela världen i sina beslut om en fjärde dos är nödvändig eller ej, menade Saiag.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem