Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Klimatkonferensen: Palestiniernas premiärminister skyller ifrån sig

Palestinier förorenar luften genom att bränna bildäck vid en fejkad demonstration. (Skärmdump)

Den palestinska självstyrande myndighetens (PA) premiärminister Mohammad Shtayyeh, skyllde miljöproblemen på Israels ockupation, men sa inget om att PA själva, enligt Osloavtalen, har ansvar för vatten- och luftföroreningarna som de åstadkommer.

Enligt media som bevakade FN:s internationella klimatmöte i Glasgow, sa PA:s premiärminister Mohammad Shtayyeh at Israel var det största hotet mot palestiniernas miljö och att de ”systematiskt förstör” den palestinska miljön.  

”Sedan 1967 har Israel ryckt upp runt 2,5 miljoner träd, bland dem 800 000 olivträd”, påstod Shtayyeh. Om det gavs några bevis för detta påstående eller om detta var i Area A och B, som PA har civilt styre över, angavs inte.

Hur många träd planterar Israel och PA?

Israel är ju känt för att har fått öknen att blomstra, till skillnad från den nästan helt obrukade halvöken som fanns i den mycket glest bebodda Osmanska provinsen Palestina, när sionismen startade på 1880-talet. Bara den judiska hjälporganisationen Keren Kajemet har på 100 år planterat mer än 250 miljoner träd i Israel. Israel är det enda landet där öknarna minskar, i stället för att bre ut sig.

Men även palestinska organisationer har arbetat med trädplantering i Area A och B, som PA själva bestämmer om, utom när det gäller militär säkerhet. Organisationen Agricultural Development Association har enligt deras hemsida planterat 100 träd i byn Jayyous öster om Qalqilia och ytterligare 100 på Västbanken.

Orenat palestinska avlopp

Nästan 90% av avloppen från arabiska städer i Judéen och Samarien (Västbanken) rinner helt orenat ut i omgivningen. Grundvattnet i 162 kilometer vattendrag förorenas, enligt Israels park- och naturmyndighet. Ansvaret för rening av avloppsvatten ligger på PA, enligt Osloavtalen. Trots enorma bidrag till PA under många år, har inte myndigheten gjort något för att förbättra reningen. Israel har inte hindrat dem.

Palestinsk studie om föroreningar

En studie utförd av tre forskare på ett palestinskt universitet publicerades 2020 och visade på stora brister i grundvattenvattenkvalitén på Västbanken. Forskarna slår fast att ”Den mikrobiella och kemiska föroreningen av grundvattnet antas bero på otillräcklig rening av avloppsvatten, hög användning av gödselmedel och okontrollerad hantering av djurgödsel.”

De anser att man måste ”genomföra åtgärder för att förebygga föroreningar” och nämner reningsverk, förbättrade myndigheter, övervakning, kontrollerad tömning av septiktankar, kontroll av industriavfall mm. Ansvaret för att bygga upp det land som PA fått civilt ansvar för åligger dem, inte Israel.

Alla kan få rent vatten

Insamling genom KKL har skapat över 200 vattenreservoirer i Israel. Här samlas regnvatten upp på vintern, för att vattna åkrarna med på sommaren. Droppbevattningen nattetid från återanvänt, renat avloppsvatten ger ytterligare vattentillskott och Israel är världsledande på området. Ingen hindrar PA att göra liknande åtgärder.

Hindras PA:s satsning på solenergi?

Premiärminister Shtayyeh fortsatte sina anklagelser om att PA skulle kunna ha satt upp ännu mer solenergipaneler. Men, Israel är ett hinder för palestinsk politik, särskilt som vi inte kan använda hela vårt territorium för solenergi.” Något ”vårt territorium” har inte PA förrän ett fredsavtal med Israel har förhandlats fram, enligt EU och FN.

Om Shtayyeh syftar på Area C, som Israel enligt avtalet från 1995 har civilt ansvar för, har han rätt. Men i Area A och B kan de sätta upp hur mycket solpaneler de vill. Men Shtayyeh är inte intresserad av miljön. Han är intresserad av att demonisera Israel. Det är därför han är i Glasgow.

Jordanien och Israel samarbetar om vattnet

De tre vattenskatterna som Galileiska sjön, Jordanfloden och Döda havet utgör måste skyddas från föroreningar och överutnyttjande. Uttaget är starkt övervakat och kontrollerat, men det finns enligt uppgifter över 1 000 illegala urtappningar på Jordansk sida.

The Dead Sea Revival Project uppmärksammar riskerna med den historiskt låga vattennivån och arbetar för en naturlig lösning. Sedan fredsavtalet med Jordanien delar länderna vattenresursen och Israel exporterar stora kvantiteter vatten till Jordanien. Samarbete leder ofta till fred och tvärtom.

Palestinier skadas av uppror och giftig rök

Luftföroreningarna på Västbanken är ett jätteproblem, särskilt nära den säkerhetsbarriär som Israel tvingades bygga i början av 2000-talet. Två tusen israeler dödades under den andra intifadan och barriären har minskat terrorn. Palestinierna, som ville skada israeler, förstörde samtidigt den ganska fria rörelsen av arbetskraft in till Israel.

Elskräp bränns i det fria

Intifadan i skapade arbetslöshet och nu försörjer sig många istället på att bränna skräp från trasiga kylskåp, elledningar och elektronik. Nu ses svarta rökpelare med giftiga gaser stiga mot himlen precis intill Israels cementskydd.

Bara 20% av världens 50 miljoner ton av elektronikskräp återvinns. Men i Hebronområdet har det blivit en lukrativ affär att illegalt bränna skräpet. Detta har PA ansvar för att stoppa

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem