Beslagtagna Torah (screenshot)

1 000 åriga guldpräglade judiska böcker beslagtagna i Turkiet

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

Fyra böcker och en pergamentrulle skriven på hebreiska och präglade med bladguld, beslagtogs av turkiska myndigheter från en smugglare.

Illegal handel med stulna antika, judiska föremål är inte helt ovanligt. År 2017 beslagtogs bland annat en 1 500 år gammal Torah, som smugglats in i Turkiet. Nästan samtidigt kunde man beslagta ett stort antal stulna antikviteter från en palestiniers hem i Nablus. Dessa föremål härrörde från perioden för det Andra templet i Jerusalem. Så sent som i mars 2021 beslagtog turkiska myndigheter en 2 000 – 2 500 år gammal Torah med guldinskriptioner.

De nu beslagtagna manuskripten är cirka 1 000 år gamla. Polisen kom över dem i staden Mardin i sydöstra Turkiet i förra veckan.

Videor och bilder av böckerna visar teckningar av djur som ugglor, hjortar, skorpioner och tjurar omgivna av hebreiska bokstäver.  Polisen har identifierat fyra av böckerna som Torah (hebreiska biblar). Böckerna och asken som böckerna låg i, var utsmyckade med Davidsstjärnor och Menorah-ljusstakar.

Syrian Observatory for Human Rights rapporterade att de fått information om att manuskripten hade stulits av den syriska rebellgruppen al-Rahman Legion, från Eliyahu Hanavi Synagogan i Jobardistriktet nära Damaskus, och sedan smugglats till Turkiet. Bybor från Jobar har krävt att dokumenten ska återlämnas, men militärgruppen förnekar att de tagit dem, utan säger att de lämnade kvar dem när de drog sig tillbaka.

Eliyahu Hanavi Synagogan bombades och plundrades under det pågående syriska inbördeskriget, enligt Diarna, en digital databas över de judiska historiska platserna i Mellanöstern och Nordafrika. Den här platsen är, enligt traditionen, stället där profeten Elijah gömde sig från den israeliska kungen Ahab, sedan har förutspått en torkperiod.  Elijahs efterträdare, Elisha, blev också smord här.

 Fem personer greps vid tillslaget. Polisen kan på videon ses ta upp den förgyllda Toran från en plastpåse iförda handskar, innan de avlägsnade det gamla skyddshöljet.

Under Andra världskriget samlade nazisterna in enorma mängder judisk litteratur från hela Europa. Dessa historiskt ovärderliga dokument från ”Böckernas folk”, förstördes och försvann. Den svenska författaren och forskaren Anders Rydell, har beskrivit detta gigantiska brott i boken ”Boktjuvarna”. Syftet var både att rensa världen från minnet av judarna, som skulle förintas, men också att skaffa ”bevis” för att nazisternas syfte skulle rättfärdigas.

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram