The Israel Museum, Jerusalem. En modell av Tempelberget från tiden för Juda rike. (Foto privat)

Sigill kastar ljus över Första templets skattkammare

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

Ny forskning publicerad i Jerusalem Journal of Archeology ger insikter om var kungariket Juda bevarade sina rikedomar för cirka 2 600 år sedan.

Forskningen på de gamla föremål som upptäckts i området kring Tempelberget har kastat ljus över både var templet och var Juda kungarikes skattkammare en gång stod, rapporterar Jerusalem Post. De två israeliska arkeologerna som kommer med dessa uppgifter är Zachi Dvira och Dr. Gabriel Barkay. De har analyserat dussintals lersigill som hittats under decennier genom att sålla jord från det heliga området – där arkeologiska utgrävningar inte är tillåtna – samt från utgrävningar i Ophel Park, intill den södra delen av Gamla stadens mur.

Lersigill användes för att signera dokument och behållare, för att säkerställa att de skulle nå sina mottagare stängda och orörda. Sigillen kunde ha symboler eller inskriptioner.

“Forskare tar vanligtvis inte hänsyn till baksidan av sigillen, men genom att göra det kan man lära sig mycket, särskilt om föremålen de var fästa vid”, säger Dvira.Forskarna noterade att ett betydande antal bar avtryck av vävda tyger på baksidan. Detta tyder på att de användes för att försegla små påsar fyllda med ädelmetaller.

Gedaliahs sigill (Foto wikimedia.commons)

Detta gällde både för sigill från Tempelberget och för de som hittats i en imponerande offentlig byggnad från första tempelperioden som avslöjats i Ofelparken. Byggnaden grävdes fram på 1970- och 1980-talen och kallas den “kungliga byggnaden”.

Forskarna menar att det visar det på två olika skattkammare, en för Första templet och en för kungariket. “Baksidan på de flesta lersigill som hittats i andra områden visade att de användes för att försegla andra typer av föremål, till exempel papyrus, alltså dokument,” säger Dvira.

Sigillen bär ofta namn på ägaren till de föremålen eller de ansvariga tjänstemännen.Dvira och Barkay har också tolkat en svårläst inskription som upptäcktes för flera år sedan. De paleo-hebreiska bokstäverna utläser de som “Hisilyahu,  Immers son.” Denne man nämns i 20:e kapitlet i Jeremia i Bibeln som en medlem av en prästfamilj som tjänstgjorde i templet runt 600-talet f.Kr. Han har titeln Pashhur, somrefererar till präster och leviter som utsågs till att övervaka skattkammaren.

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram