Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Nytt läkemedel från Israel botar COVID-sjuka

Tel Aviv Sourasky Medical Centre (Foto Ichilov TASMC)

Ett nytt läkemedel som utarbetats av ett team vid Sourasky-sjukhuset i Tel Aviv har gjort att 93% av patienterna som sjukhusvårdats för COVID-19 har kunnat lämna sjukhuset efter som mest fem dagars vård.

 

Resultaten av fas 2-studien redovisades av The Jerusalem Post 5 augusti, som berättar att resultaten baseras på 90 måttligt till allvarligt sjuka patienter vårdade i Grekland, eftersom Israel inte hade tillräckligt många relevanta patienter.

Professor Nadir Arber berättade att “Det primära målet med denna studie var att verifiera att läkemedlet är säkert. Vi har hittills inte registrerat några betydelsefulla biverkningar i någon patient i de båda grupperna”.

Läkemedlet grundas på en naturligt förekommande kroppsegen molekyl kallad CD24. Vid försämring hos COVID-patienter uppsår en överaktivering av immunsystemet, som kallas cytokinstorm., varvid lungorna angrips. “Det är just detta problem som vårt läkemedel EXO-CD24 tar hand om”. 

Medan kortison stänger ner hela immunsystemet, balanserar EXO-CD24 bara den del av immunsystemet som orsakar cytokinstormen, och gör det med en kroppsegen substans.

Prof Shapira poängterar dock att de inte kan vara säkra, förrän fas 3-studien jämfört patienter som behandlats respektive inte behandlats. Den studien kommer omfatta 155 patienter.

Läkemedlet kommer att ha en låg kostnad och om läkemedlet fungerar väl, kan det kunna användas vid många andra sjukdomar också.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem